Annonse
Mattilsynet sjekket i 2018 over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Nå er nesten alle feil rettet opp, eller produktene er tatt ut av sortimentet (Illustrasjonsfoto: Scanpix)

Gode resultater etter Merkesjekken 2018

Mattilsynet sjekket i 2018 merkingen på 209 brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde den gang mindre eller større feil i forhold til regelverket.

Bransjen satte i gang flere tiltak, og en oppfølgingsundersøkelse viser at nesten alle merkefeilene nå er rettet.

Annonse
Annonse