Direktør for Virke Faghandel, Bror William Stende.