coop_norge_hr-dir._vuokko_hassel_prof._geir_thompson_bi_1._lektor_stig_ytterstad_bi_hr-utv.sjef_tarik_ljevo.jpg

Utdanner ledere: (f.v.) HR-direktør Vuokko Hassel, Coop Norge, forsker Geir Thompson, BI, førstelektor Stig Ytterstad, BI og HR-utviklingssjef Tarik Ljevo. Coop Norge har til hensikt å gi Coops ledere innsikt i hvordan man kan tilpasse organisasjonen til nye rammebetingelser i markedet. Foto: Christian Dietrichson