ivar_horneland_kristensen_administrerende_direktor_for_virke.jpg

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør for Virke.