Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør for Virke.