nofima_nyrud.jpg

Thomas Nyrud er en av forskerne som jobber med å undersøke hvordan svingninger i den norske kronen påvirker prestasjonen og konkurranseposisjonen til norsk sjømatnæring. Foto: Audun Iversen, Nofima