prm_melk.jpeg

Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, Judith Bryans, president for IDF (International Dairy Federation) og Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, signerte i dag den internajonale erklæringen som støtter FNs bærekraftsmål.