– Samvirker har historisk bidratt til å løse mange samfunnsproblemer. Vi tror samvirkenes egenskaper gjør de godt egnet til å gjøre det igjen, sier rapportforfatter Hilde Nagell.