Det produseres for mye grisekjøtt i Norge. Ikke siden årtusenskiftet har lageret av svinekjøtt vært større hos markedsregulatoren Nortura. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix