Annonse
Illustrasjonsbilde
Servicehandel

6 av 10 planlegger bruk av regjeringens kompensasjonsordning

Gjennom en ny medlemsundersøkelse Virke Servicehandel har gjennomført blant sine medlemmer, oppgir 6 av 10 virksomheter innenfor kiosk- og bensinstasjonsnæringen at de planlegger å gjøre nytte av den statlige kompensasjonsordningen regjeringen har lansert for å hjelpe kriserammede bedrifter. 

17 prosent svarer nei på samme spørsmål, mens 23 prosent er usikre. 

Fredag kveld offentliggjorde regjeringen at ordningen vil være tilgjengelig for bransjen fra mandag 20.april.

I samme undersøkelse fremgår det at mange kiosker og bensinstasjoner har opplevd et bratt omsetningsfall den siste tiden: 64 prosent av de spurte har opplevd et omsetningsfall på mer enn 20 prosent i mars. Mer enn hver femte spurte (23 prosent) har opplevd en omsetningsnedgang på 40 prosent eller mer forrige måned. Dette selv om samfunnet ikke ble stengt ned før midten av mars måned.

Også for april er omsetningsnedgangen stor for mange servicehandelsvirksomheter. 6 av 10 virksomheter som har besvart undersøkelsen anslår at omsetningsnedgangen hittil i april er ned 30 prosent eller mer. Hver fjerde virksomhet anslår at omsetningsnedgangen for inneværende måned er minst 50 prosent.  

Hele 10 prosent av de spurte oppgir at det er svært eller ganske sannsynlig at egen virksomhet vil gå konkurs i løpet av den nærmeste måneden dersom dagens situasjon vedvarer. Det er spesielt virksomheter i kioskbransjen som frykter de vil gå konkurs innen kort tid. Dette kan ha sammenheng med at bensinstasjonene i større grad greier å opprettholde egen omsetning gjennom salg av viktige nødvendighetsvarer som drivstoff og hurtigladetjenester, mens kioskene i stor grad rammes av kundesvikt som følge av lite kundetrafikk på kjøpesentre og ved viktige trafikknutepunkter.

Leder av Virke Servicehandel, Iman Winkelman, er opptatt av at flest mulig virksomheter som har krav på kompensasjon, gjør nytte av ordningen:

– Regjeringens kompensasjonsordning er en viktig håndsrekning til virksomheter som er hardt rammet av at myndighetens tiltak for å begrense smittespredning. Fra Virkes side har vi vært en viktig pådriver for etablering av ordningen, og gjennom vår dialog med myndighetene har ordningen blitt forbedret på viktige områder som innebærer direkte økonomiske fordeler for næringslivet, sier Winkelman.

– Samtidig innebærer ikke ordningen full kompensasjon for det bratte omsetningsfallet mange virksomheter har hatt den siste tiden. Enkelte virksomheter vil også oppleve at egen kostnadsstruktur innebærer at man ikke får full uttelling. Dette er selvsagt uheldig, og vi vil fortsette arbeidet opp mot myndighetene for å prøve å forbedre ordningen der det er åpenbare svakheter som bør rettes opp.

Feriepenger krever likviditet

Winkelman minner samtidig om at regjeringen har etablert andre virkemidler som kriserammede bedrifter også kan gjøre nytte av. Blant de spurte i undersøkelsen oppgir bare 3 prosent av de spurte at de har gjort nytte lånegarantiordningen som skal hjelpe bedrifter med akutte likviditetsutfordringer.

– Nær fire av 10 virksomheter i undersøkelsen er bekymret for at man ikke har likvide midler til å utbetale feriepenger i juni/juli. Min anbefaling er at disse virksomhetene vurderer om de kan gjøre nytte av den statlige lånegarantiordningen eller annet for å unngå at feriepengeforpliktelsene medfører at virksomheten går over ende, sier Winkelman.

Med fem ukers betalt ferie innebærer feriepengeutbetalingen enn økning i utbetalingen utover ordinær utlønning på 11 prosent. Dette kan være krevende å håndtere ved normal drift, og spesielt krevende nå som omsetningen på kort tid har falt kraftig.

Virke servicehandel har gjennomført en elektronisk undersøkelse blant sine medlemmer i tidsrommet 16-17.april.  

Annonse
Annonse