Annonse
Bensinstasjonskjedene garanterer at bilistene fortsatt skal ha tilgang bensin og ladestasjoner under koronakrisen. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Bensinstasjonskjedene garanterer tilgang til drivstoff og hurtiglading

Virke Servicehandel organiserer bensinstasjonsnæringen på kjede- og forhandlernivå. De siste dagene har koronakrisen eskalert kraftig. Bensinstasjonskjedene melder om stor kundenedgang og bratt omsetningsfall. Enkelte kjeder melder om en salgssvikt på opp mot 40 prosent de siste dagene. 

Bransjen finner det nå nødvendig å komme med en tydelig forsikring om at bilistene vil ha tilgang til drivstoff og hurtiglading selv om butikkdelen av bensinstasjonen ikke har de samme åpningstidene som under normale omstendigheter. Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman har følgende budskap for å berolige forbrukerne.

– Bransjen er opptatt av at bilistene fortsatt skal ha tilgang til drivstoff og hurtiglading selv om store deler av samfunnet er stengt ned. Næringen vil derfor gjøre sitt ytterste for at det skal foreligge tilbud om drivstoff og hurtiglading selv om butikkdelen av bensinstasjonene må redusere sine åpningstider eller stenge helt for en periode, sier Winkelman i en pressemelding. 

– Det er økonomisk meget utfordrende tider for servicehandelen som følge av færre kundebesøk og bratt omsetningsfall. Det er derfor helt nødvendig for mange bensinstasjoner å redusere åpningstidene og permittere ansatte for å redusere eget kostnadsnivå raskt. Uten slike tiltak vil flere virksomheter måtte legge ned eller gå konkurs, sier Winkelman. 

Virke Servicehandel er fornøyd med at Stortinget har kommet næringslivet i møte når det gjelder viktige krav for å hjelpe bedrifter som opplever store utfordringer i forlengelsen av krisen. Spesielt har det vært viktig å redusere arbeidsgivers plikter når det gjelder lønn ved permittering og sykdom. Virke er også fornøyd med utsettelsen av krav til innbetaling av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Samtidig er man avventede til detaljene for den nye lånegarantiordningen som ble lansert søndags kveld fra regjeringen.

– Lånegarantiordningen må følges nøye opp for å sikre at den treffer på en god måte og kan gjøres bruk av blant flest mulige berørte bedrifter. Det kan ikke være slik at virksomheter som har hatt vekslende overskudd og underskudd de siste årene, skal få avslag på sin søknad om bruk av statens krisetiltak. Ordningene må gjelde flest mulig, herunder også store bransjer med små marginer som servicehandelen, sier Winkelman. 

Annonse
Annonse