Annonse
Iman Winkelman, leder Virke servicehandel
Virke Servicehandel

– Viktige gjennomslag

– Er du fornøyd med pakken som kom torsdag?

– Vi har fra dag én vært tydelig på at bedriftene må få en økonomisk kompensasjon for tapet de lider som følge av at staten har stengt ned store deler av samfunnet. Den siste uken har vi brukt store deler av døgnet på å forbedre modellen i nært og godt samarbeid med Finansdepartementet og Finansministeren. Modellen som ble presentert i dag, er mange hakk bedre enn de ulike variantene vi har hatt til gjennomsyn og foretatt simuleringer basert på, sier Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel. 

– Samtidig er vi ydmyke for at en felles kompensasjonsordning for store deler av norsk næringsliv vil treffe ulikt avhengig av den enkelte bedrifts omsetningsfall og kostnadsstruktur. Vi vil derfor følge tett med på innspillene vi mottar i forlengelsen av at detaljene for ordningen er frigitt, og bruke disse for å hjelpe regjeringen med å se hvordan ordningen kan forbedres ytterligere, sier han, og legger til:

– Det er også viktig å huske at Stortinget skal si endelig ja til regjeringens forslag til modell. Vi ser allerede at enkelte forhold ved modellen bør forbedres, og jobber opp mot Stortinget for å skaffe flertall for nødvendige justeringer før ordningen vedtas. Her er det påvirkningsarbeid til siste slutt fra vår side! 

– Vil dette redde kiosker og bensinstasjoner fra konkurs?

– Denne kompensasjonsordningen vil være viktig for å styrke soliditeten til bedrifter innen servicehandelen med stort omsetningsfall. Dessverre er det mange bedrifter som er rammet av dette, og derfor har det vært svært viktig for oss å få ordningen på plass raskt. Vi håper og tror at færre bedrifter går over ende, men må samtidig erkjenne at det nok vil gå mot en situasjon der noen må kaste inn håndkleet før koronakrisen er over. Min sterke medfølelse ligger hos alle som gjør sitt ytterste for å holde hjulene i gang i bransjen i en meget krevende tid.

– Er rammene vide nok?

– Vi tror rammene er vide nok, men vil samtidig vurdere enkelte utvidelser før ordningen vedtas om kort tid. Konkret vil vi foreslå at enda flere bedrifter kan gjøre nytte av ordningen ved å redusere kravet til omsetningsfall til 20 prosent også for april og mai. Vi vil også argumentere for at unngåelige faste lønnskostnader bør være en del av kompensasjonsgrunnlaget. Det gir bedre insentiver for å holde virksomheten åpen, fremfor å stenge helt.

– Har du tro på at man klarer å kutte byråkratiet og få ut pengene til bedriftene raskt?

– Vi er takknemlige for at regjeringen har lyttet til vårt innspill om at Altinn kan benyttes som søknadsportal. Den digitale samhandlingen mellom næringslivet og myndighetene er svært god i Norge, og jeg har tro på at den automatiserte behandlingen av søknaden bidrar til rask utbetaling av pengene. I en del tilfeller vil søknader også måtte vurderes manuelt, og da er det viktig at man også i disse tilfeller sørger for rask og effektiv saksbehandling fra myndighetenes side. Her vil vi følge med og henvende oss til regjeringen dersom prosesser haler ut i tid. 

– Puster du lettet ut nå?

– Jeg er lettet over at vi har fått på plass en kompensasjonsordning som er bedre enn både den svenske og danske modellen. Nå håper vi at man raskt sørger for at den tekniske løsningen er på plass slik at bedriftene kan søke om kompensasjon og få utbetalt støtte for å styrke egen soliditet. Jeg vil også sende en stor takk til alle medlemmer som har heiet på oss i denne svært krevende og arbeidsintensive prosessen. Tusen takk!

 

Annonse
Annonse