Annonse
Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman er svært fornøyd med at en enstemmig næringskomite har lyttet til deres krav.

Kiosk- og bensinstasjonsnæringen inn i Merkur?

Saken er oppdatert*

Virke Servicehandel er tilfreds med komiteens vurderinger og mener det representerer et nytt gjennomslag i kampen for konkurranse på̊ like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet. 

– Vi er svært fornøyde med at en enstemmig næringskomite har lyttet til vårt krav om at kiosker og bensinstasjoner i distriktet bør likebehandles med dagligvarebransjen. Dagens innretning av Merkur-ordningen er åpenbart urimelig, ved at nærbutikker kan motta støtte for etablering eller oppgradering av drivstoffanlegg, mens en bensinstasjon i samme nærområde ikke har samme mulighet, sier leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman i en pressemelding. 

Merkur-ordningen er et utviklingsprogram for utsatte butikker i distrikts-Norge, og er i dag forbeholdt dagligvarebransjen. En av de økonomiske tilskuddsordningene som er mulig å søke på for virksomheter som kvalifiserer til Merkur-støtte, er økonomisk støtte til nærbutikker som etablerer eller oppgraderer drivstoffanlegg for flytende drivstoff eller ladeanlegg for elbiler. 

Gjennom næringskomiteens innstilling fremgår det at alle partier nå stiller seg bak et ønske om en utredning av hvorvidt Merkur-programmet også bør omfatte kiosker og bensinstasjoner. Hvorvidt utredningen fører til endringer i programmet, er for tidlig å si, men saken har definitivt blitt gjenstand for politisk interesse. 

* I en tidligere versjon av denne saken het det at Næringskomiteen støtter er forslag om at Merkur-ordningen bør utvides til å omfatte kiosk- og bensinstasjonsnæringen i distriktet. Det riktige er altså at komiteen støtter et forslag om at saken skal utredes.
 
Annonse
Annonse