Annonse
Omsetningen av dagligvarer steg i mars med 13 prosent sammenlignet med mars 2019. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Dagligvarehandelen opp 13 prosent i mars

– Ser vi bort fra storbyene, er det de økonomiske regionene på Østlandet som har opplevd sterkest vekst. Alle regionene øst for Oslo hadde en vekst på 20 prosent eller mer, sier førstekonsulent Jørgen Vinje Berget i SSB.

Halden var regionen med størst prosentvis oppgang. I grensekommunen var oppgangen på 27 prosent.

– Dette er områder der innbyggerne historisk sett oftest tar turen over grensen til Sverige for å handle matvarer, alkohol og tobakk, forteller Berget. 

Salget av alkohol økte på landsbasis med 15 prosent i mars. Totalt økte omsetningen av dagligvarer og alkohol med 2.140 millioner kroner.

I områder med store hyttekommuner var det derimot en kraftig nedgang i omsetningen. 19. mars ble det for en periode innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verst var det i Hallingdal, der omsetningen sank med 24 prosent, tilsvarende 30 millioner kroner. 

Også Valdres, Setesdal og Sirdal og Vest-Telemark hadde stor nedgang med henholdsvis 21,7, 18,5 og 15,4 prosent.

(©NTB)

Annonse
Annonse