Annonse

Kommentar

Målet er en heltidskultur

Hva er de første erfaringene med 12-timersregelen?

Muligheter og utfordringer

Regjeringen Gahr Støre er rett rundt hjørnet. Den vil bestå av statsråder fra Ap og Senterpartiet.

Ønskeliste til den nye regjeringen

Når en ny regjering nå skal dannes og en regjeringsplattform etableres, har vi i Orkla klare ønsker for hva den skal inneholde.

Godt matvalg

Valgresultatet viser oss at mat og matproduksjon har stor betydning for folk. Det ser vi helt tydelig gjennom økt oppslutning for partier som vil ta i bruk hele landet, og som står for et styrket, norsk landbruk.

Ny politikk i vente

Etter uker og måneder med utspill, debatter, argumenter og analyser, sa velgerne i forrige uke sitt: Norge får en ny regjering.

Offentliggjøring kan skade konkurransen

I et innlegg i Dagligvarehandelen 7. september påstår Takle-Friis fra Coop at Konkurransetilsynet hemmeligholder tall for forskjeller i innkjøpspriser ut fra hensynet til Konkurransetilsynet. Det er helt feil.

Oppsiktsvekkende hemmelighold fra Konkurransetilsynet

Det er grunn til å spørre seg hvem som er best tjent med Konkurransetilsynets beslutning om ikke lenger å offentliggjøre hvor store forskjeller det er i innkjøpsprisene i dagligvarebransjen.

Vås om pris – Igjen

I sommer kunne nettavisene nok en gang melde om at «Maten blir dyrere», etter å ha sett SSBs statistikk for juli. Men stemmer det egentlig?

Butikk og dagligvare er politikk

Noen ganger sier folk at HK i Norge bør holde seg unna politikk, men det er en misforståelse.

For lett om fedme og sukkeravgift

Norge troner på fedme-toppen, sier Gunhild Stordalen i EAT, og kritiserer norske politikere for å invitere hele Norge til sukkerfest. Hennes omtale av sukkeravgiften er altfor lett.

En stemmeseddel for fremtidas landbruk

Tre ting pandemien har lært oss

Skal vi driste oss til å si at vi ser enden på pandemien? Svaret er ikke opplagt, da det strømmer på med nye smittetilfeller.

Dyra skal behandles godt

Forbrukerne kan være trygge på at dyrevelferd er høyt prioritert.

Gladnyhet om harryhandel?

I skrivende stund preger den allestedsnærværende assisterende helsedirektør Dagbladets forside under overskriften «Gladnyhet om harryhandel». Saken dreier seg om at grensene kanskje kan åpne snart.

Frukt- og grøntprodusentene fortjener bedre forutsigbarhet

Vi frykter en sommer uten norsk frukt, bær og grønnsaker dersom ikke produsentene får bedre forutsigbarhet foran årets sesong.

Høye priser, dårlig utvalg og svak konkurranse?

Debatten rundt rikets tilstand i bransjen har vært høylytt og varm i lang tid nå.

Tilbake til den nye normalen

1. mai er en festdag, da går jeg i tog, og holder appeller. I år fikk jeg holde en fysisk appell, foran faktiske mennesker. Det var første gang på over ett år.

På grensen til flere gjennomslag?

Frps påtroppende leder Sylvi Listhaug har varslet krig mot særavgiftene, og har allerede vunnet et viktig slag da en rekke avgifter ble redusert i statsbudsjettet for 2021.

Viktig oppgjør for verdikjeden

Det er igjen klart for årets jordbruksoppgjør hvor bondeorganisasjonene og staten møtes for å inngå en jordbruksavtale. Utfallet har stor betydning for konkurransekraften til norsk matindustri.

Bærekraftig landbruk for framtida

Snart er det tid for jordbruksforhandlinger igjen. Det handler også om bærekraft.

Ingen hvileskjær, takk

Når disse linjer leses, har – om alt går etter planen – kommisjonen som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid 19-utbruddet i Norge lagt frem sin første delrapport.

Hatten av!

Måneder har gått og etter hvert har det blitt til ett år. I over 12 måneder har jeg sett, møtt og snakket med ansatte som står på under det som tidvis har vært svært krevende forhold.

Ett år med unntak

Hvordan blir omsetningen i dagligvarebransjen når samfunnet gjenåpnes?

Slik sikrer dagligvarebransjen en trygg påskehandel

Påsken er en tid for god mat, uansett om den skal feires hjemme eller på hytta. Dagligvarebransjen har lagt til rette for gode smitteverntiltak, slik at det er trygt å handle påskematen.

Ikke alle deltar på dugnaden

De som står nederst i hierarkiet rammes hardest. Tidligere pandemier har rammet sosialt skjevt.

Til beste for konkurransen – ikke konkurrenten

«Få markeder har like mye å si for folk flest som dagligvaremarkedet», skriver regjeringen i stortingsmeldingen om dagligvare og konkurranse.

Pandemiens dilemmaer

Som i en velskrevet roman fikk også pandemien et uventet vendepunkt litt over halvveis.

Marsjordre for endringer

Regjeringen har en viktig jobb å gjøre for å redusere maktkonsentrasjonen i markedet i tråd med Stortingets vilje.

Frykt og usikkerhet

Næringskomiteen på Stortinget beskriver en verdikjede preget av lukkede forhold og usikkerhet. Det skal en ikke ta for lett på.

Kommer kundene til gode

Etter Stortingets behandling av meldingen om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, vil norske dagligvarekunder kunne vente seg lavere priser, bredere utvalg og mer mangfold i hverdagen.

Hva skal vi ha til middag?

Spørsmålet vi stiller oss nesten hver dag blir stadig vanskeligere å svare på. Nå er nordmenn virkelig på jakt etter ny middagsinspirasjon.

Takk for juledugnaden

Til tross for at julehandelen i 2020 var større enn noensinne, klarte hele verdikjeden for mat å levere en imponerende servicegrad av julevarer.

Når heltene forsvinner

2020 vil for mange i Norge erstatte begrepet vondt år. Vi vil ikke lenger si langt som et vondt år, men langt som 2020.

Bittert kunnskapshull om grensehandel

Med statistikk kan man bevise alt – også det motsatte, skal Storbritannias tidligere statsminister James Callaghan ha sagt.

Egne merkevarer er bra for forbrukerne

Forbud mot egne merkevarer i dagligvarehandelen er et inngripende forslag som sannsynligvis vil ramme norske forbrukere gjennom dårligere utvalg og høyere priser.

Et «være» eller «ikke være»

Stortingets næringskomité skal før jul avgi sin innstilling om Stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane». Her er noen forhold vi håper politikerne legger vekt på.

Et marked med tre kunder

Stortinget har ønsket økt konkurranse, høyere innovasjonsgrad, mer mangfold og flere nyetableringer i dagligvaresektoren til beste for forbrukerne.

Den lange ventetida

Vi går mørkere tider i møte. Når vi nå står i den siste høstmåneden øker antall koronasmittede, og myndighetene vurderer løpende tiltak og innstramminger. Det er på tide å grave dypt etter dugnadsånden igjen.

En jul vi aldri glemmer

Dagligvarebransjen har virkelig levert på vårt samfunnsansvar så langt gjennom pandemien.

Høring og synsing

Denne uken er det høring i næringskomiteen på Stortinget.

I tolvte time

12 timers-regelen ble historie i tolvte time. Det skal vi alle være glade for.

Jubelbruset må vente

4. oktober presenterte en smilende Bent Høie og Olaug Bollestad en av de første lekkasjene fra det kommende statsbudsjettet: Avgiften på lettbrus foreslås satt ned med rundt 30 prosent fra og med 1. juli neste år.

Hvor blir det av matkasteloven?

Matsvinn er selvsagt ikke bare et miljøproblem, men også hodeløs, økonomisk politikk. I Norge kaster vi mat til en verdi av 22 milliarder kroner årlig.

Bedre informasjon til forbrukerne

Alle er tjent med at forbrukerne får riktig og god informasjon for å ta opplyste valg i butikken.

Kompetanse som konkurransekraft

Våren 2020 tildelte regjeringen 15 millioner kroner til et bransjeprogram for etter- og videreutdanning i mat- og drikkevarenæringen.

Dere har en kjempefordel

Koronakrisen og Amazons Norden-lansering gir «perfekt storm» for dagligvarer på nettet. Forbrukerne kan glede seg.

Ikke alle har dårlig utvalg

Historien om det dårlige utvalget i norske lavpriskjeder må nyanseres. Nok en gang har vi fått bekreftet at Coops lavpriskjede Extra har et utvalg godt over sine lavpriskonkurrenter og over snittet for en typisk svensk dagligvarebutikk.

La oss huske det vi har lært

Det har allerede blitt skrevet mange spaltemillimetere her om hvordan den pågående pandemien har påvirket bransjen. Siste ord er ikke skrevet. Sikkert heller ikke etter denne ukes innlegg.

Hva skal vi gjøre med Amazon?

Det ryktes at Amazon vil etablere seg i Norge, og at lansering kan være like om hjørnet. Hvilken strategi skal vi velge? Skal vi prøve å bekjempe den amerikanske giganten, eller gi tapt og la Amazon overta markedet?

Hva gjør vi med emballasjen som ikke kan gjenvinnes?

Folkeopplysningen og Debatten på NRK spør hvorfor det produseres emballasje som ikke kan gjenvinnes. Grønt Punkt Norge svarer.

Hva gikk bra i koronatiden?

Covid-19 var et sjokk for hele samfunnet. Konsekvensene var potensielt enorme.

Internasjonal samhandel i koronatid

Da verden stoppet opp i midten av mars, var det likevel en ting som gikk mer eller mindre på skinner – varetransporten på tvers av landegrensene.

Ta tilbake markedet

Koronastengte grenser har vist hvor stort markedet for norsk mat kan være.

Emballasjedesign for bedre materialgjenvinning

Det har de siste ukene vært fokus på emballasje som er merket for kildesortering uten at den har god gjenvinnbarhet. Det å optimalisere emballasje for gjenvinning er et komplekst fagfelt som de fleste norske vareprodusenter setter høyt på agendaen.

KronikkMathandel på nett etter korona

Netthandel av matvarer har skutt fart i disse korona-tider. Men er dette en trend som kommer til å vare?

16 tapte milliarder

I slutten av mai meldte Statistisk sentralbyrå at grensehandelen for de første tre månedene i 2020 var halvert sammenlignet med samme periode i 2019.

Ny «gammel» sommer

Våre ferievaner har endret seg mye de siste 50 åra. I år, derimot, ser det ut som om de fleste blant oss må gjenoppdage de nære ting.

KommentarBedre grisevelferd med klimakur

Forrige uke kunne du lese at Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes er kritisk til Klimakurs anbefaling om redusert kjøttkonsum. Eik-Nes argumenterer for at svinenæringen er bærekraftig, og mener at kostholdsrådet vil være negativt for selvforsyningsgraden, arealbruk og ernæringen.

Beskyttet, beæret og beundret – bare ikke i Norge!

Samme hvor vi er i Norge, er vi ikke langt unna lokale matskatter av internasjonal verdi. Synd vi ikke bruker det i profileringen av byer, bygder og landet, for det gjøres i resten av verden med det mål om få langt mer lokal vekst ut av matskattene våre.

Reell konkurranse

Alt vi ber Iselin Nybø om, er reell konkurranse.

Annonse
Annonse
Annonse