Søk her
Sted
Oslo/Akershus
Søknadsfrist
Kontakt

Jarle Trandokken
Partner, Amrop
Telefon:+47 48401248

KOM- Kurs og Opplæringskontor for Salgs- og Matfagene

Daglig leder

KOM søker ny daglig leder i forbindelse med at nåværende leder går av med pensjon. Vi representerer bedrifter innen salg og matbransjen, og søker en daglig leder som skal utvikle KOM videre basert på den solide plattformen som er etablert gjennom mange år. Potensialet for vekst er stort, og dette blir en hovedoppgave fremover. KOM er en av markedets mest anerkjente opplæringskontorer, og vår visjon er å være Norges råeste på oppfølgning av lærlinger: «Sats på oss – så satser vi på deg!»

Som KOMs daglige leder vil du få det strategiske og operative ansvaret for å utvikle og gjennomføre en vekststrategi i tett samarbeid med styret og egen organisasjon. Daglig leder vil lede arbeidet med vekst og innovasjon i god balanse med vår daglige drift. Vi ser etter deg som forstår viktigheten av å bygge gode relasjoner på alle nivåer, hvordan et selskap skal ledes under vekst og i takt med bedriftene og lærlingene for å nå de målene vi har satt oss. Vi tror relevante kandidater har lederbakgrunn fra salg/markedsføring.

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidsgiver: KOM- Kurs og Opplæringskontor for Salgs-og Matfagene

Stillingstittel: Daglig leder

Antall stililnger: 1

Heltid/Deltid: Heltid

Ansettelsesforhold: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter ID: 4754184133

Sosial deling: X, Linkedin, Facebook, Epost

Sentrale arbeidsoppgaver vil bl.a. være

 • Vurdere og realisere KOMs strategi for lønnsom vekst og utvikling
 • Sikre rett organisasjon og kompetanse for å håndtere planlagt vekst og innovasjon
 • Sikre KOMs «vi»-kultur og godt samarbeid
 • Revidere og videreutvikle effektive rutiner og prosesser, herunder digitalisering, mm.
 • Følge med i utviklingen og tilby fag og tjenester kandidater og bedrifter vil ha
 • Øke attraktiviteten til våre definerte fag
 • Arbeide aktivt med omdømmeskapende aktiviteter
 • Sikre god forankring opp mot bedriftens styre og medlemsvirksomheter/eiere

Den optimale kandidaten bør ha

 • God erfaring med utvikling og gjennomføring av selskapsstrategi, herunder sette tydelige målsetninger, handlingsplaner og konkrete initiativ/tiltak for gjennomføring.
 • Vellykket erfaring fra markedsføring/salgs- og lederstillinger
 • Være en «people person» som raskt etablerer god kontakt
 • Evne til å kommunisere og presentere tydelig, enkelt og konkret, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra å arbeide strategisk og i stand til å formulere en forretningsplan med både langsiktige og kortsiktige mål.
 • Erfaring med å arbeide operativ og aktivt sikre den daglige driften
 • Solid forretningsmessig forståelse
 • Arbeider analytisk og strukturert 
 • Relevant utdanning på master/bachelor/høyskolenivå. 

Stillingen er plassert i Oslo / Akershus, og rapporterer til styret for KOM.

Om bedriften

«KOM» er Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen, og utvikler fremtidens ansatte. KOM representerer mange bedrifter som tilbyr spennende jobber innen salg og matbransjen. Vi har over 300 lærebedrifter og hjelper til med å finne lærlingplasser som passer. Gjennom veiledning gjør vi lærlingene klar for fag- eller svenneprøve. 
KOM er 30 år i 2024, har lærlinger i  10 fylker, 4 ansatte og et godt økonomisk resultat.