Annonse
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  
Ny rapport

Advarer mot forbud mot prisdiskriminering

I rapporten, som publiseres i sin helhet klokken 11 i dag, konkluderer ekspertgruppen med at et generelt forbud mot prisdiskriminering ikke er veien å gå.

Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen har bestått av professor ved Universitetet i Oslo, Tore Nilssen, professor ved Handelshøyskolen BI, Espen R. Moen, og professor ved Universitetet i Bergen, Tommy Staahl Gabrielsen.

– De mener argumentene for at et slikt forbud vil medføre høyere priser, er sterkere enn argumentene for at det vil gi lavere priser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som presenterte noen av hovedkonklusjonene under en pressefrokost fredag morgen.

– Men det betyr ikke at et forbud mot prisdiskriminering er «tatt av bordet». Vi holder alle muligheter åpne, legger Isaksen til.

– Det er også viktig å understreke at rapporten ikke på noen måte «friskmelder» dagligvarebransjen.

Næringsministeren har de to siste årene igangsatt en rekke utredninger i dagligvarebransjen. Hensikten har vært å få fakta på bordet, som i sin tur kan bidra til å øke konkurransen i bransjen. Disse tiltakene skal etter planen presenteres i løpet av første halvår 2020.

– Vi er allerede i første halvår 2020. Har dere konkludert med noe som helst ennå?

– Nei, det har vi ikke, vi er fortsatt i en fase der vi vurderer de ulike alternativene, sier Isaksen, og peker blant annet på mulig regulering av hvor stor del av verdikjeden én enkelt aktør kan eie.

– Ellers ser vi at eiendom spiller en viktig rolle i konkurransesituasjonen. Vi hører om lokaler som holdes tomme for å holde konkurrenter borte, eller avtaler som binder lokaler over lang tid. Alt dette er ting vi vil se på, sier statsråden.

Annonse
Annonse