Annonse
HK-leder Christopher Beckham.

Bedre vilkår for butikkansatte

Tirsdag kveld ble Handel og Kontor og NHO Service og Handel enige i forhandlingene om endringer i handelsoverenskomsten (HOK). Resultatet er nesten identisk med det HK og Virke ble enige om i forhandlinger og mekling om Landsoverenskomsten (LOK), den største tariffavtalen i varehandelen.

– Jeg er veldig stolt over den jobben vi har gjort med denne avtalen. De to store tariffavtalene i handelen har nå like minstelønnssatser. Det nytter ikke å hoppe fra den ene til den andre avtalen for å få billigere vilkår, sier HK-leder Christopher Beckham til HK-Nytt.

Også i HOK blir 12-timersregelen fjernet, fra 1. januar. Det er regelen som sier at ansatte som jobber mindre enn 12 timer i uka ikke har rett til tillegg for kvelds- og helgearbeid. Regelen ble fjernet i LOK med Virke i september.

– Det var viktig for oss at denne regelen ble fjernet også i denne avtalen, sier Beckham til fagbladet.

Tilleggene for nettopp arbeid på kveld og helg økes fra 1. januar, og er identiske med tilleggene i LOK.

 

Annonse
Annonse