Annonse
Emballasje

Er dette en papirpose?

Dagligvarehandelen har tidligere omtalt de nye chipsposene til Sørlandschips. På emballasjen lyser følgende budskap mot forbrukerne: «Resirkulerbar papirpose – kastes i papirinnsamlingen».

Leverandøren har investert både mye tid og penger i nyvinningen, som i første omgang innebærer en plastreduksjon på 80 tonn årlig. Men de siste dagene har kritiske røster fra flere hold satt store spørsmålstegn ved papirposene – som nå viser seg å inneholde nesten 50 prosent plast.

Blandingsprodukt

Debatten begynte virkelig å skyte fart etter at salgssjef Terje Skovly i Romerike Avfallsforedling (Roaf) ytret sin tvil om posenes fortreffelighet i et innlegg på LinkedIn.

«Hvorfor skal Sørlandschips skryte av at man har laget en ny, flott og resirkulerbar papirpose når virkeligheten er at dette er en pose hvor det både er papirfiber og plastfilm», spør salgssjefen retorisk, og legger til at han lurer på hva papiranleggene tenker om å få mye av denne typen produkter inn i sine pulper, og hvor mye fiber som egentlig gjenvinnes fra slike emballasjeprodukter. Innlegget høster støtte både fra Skovlys egen sjef i Roaf og andre stemmer i gjenvinningsmiljøet.

Også Sørlandschips’ konkurrenter har merket seg den nye emballasjen. Avtroppende Maarud-sjef Chris Samways er svært kritisk til hvordan emballasjen presenteres overfor forbrukerne.

48 prosent plast

Maaruds eier Intersnack, som er store på snacks i Europa, tester all ny emballasje på markedet.

I februar sendte Maarud prøver av den nye Sørlandschipsposen til et uavhengig analyseselskap. Disse viste seg å være laget av 51 prosent papir og 49 prosent plast. Da de nye posene med ny design merket «Resirkulerbar papirpose» kom ut i vår, sendte Maarud inn nye prøver for å se om emballasjen var endret.

Denne gangen ble tre poser sendt inn og analysert. Det er gjort analyser flere steder på hver pose. Resultatene fra testene samsvarte med tidligere analyser; de resirkulerbare papirposene fra Sørlandschips inneholder i gjennomsnitt 52 prosent papir og 48 prosent plast.

Dette karakteriserer Chris Samways som «bekymringsfullt».

Dristig påstand

– All reduksjon av plastbruk er bra, men Sørlandschips selges som «papirposer» som er omtrentlig halvparten plast. Da jeg først så denne posen, trodde jeg at det var en papirpose. Jeg synes påstanden om at posen kan resirkuleres som papir er dristig. Vi vet ikke om noen gjenvinningsfasiliteter som kan resirkulere denne posen, sier Samways.

– Det som er helt sikkert, er at de fleste vil tenke at dette er en papirpose. Produsenten promoterer budskapet ved å oppfordre kunden til å tegne på posen, noe som vitner om at de ønsker å formidle tanken om papir.

– Vi må unngå å forvirre forbruker ved å markedsføre noe som er halvt plast som papir. Det undergraver troverdigheten til alle i matvareindustrien som vil at forbrukere skal bruke tid på å sortere og gjenvinne avfall, mener Maarud-sjefen.

Tilknyttede artikler:

Annonse
Annonse