Annonse
Carl Nesjar er en av etterkrigstidens mest anerkjente norske kunstnere. Posten markerer at det er 100 år siden han ble født med å gi ut et frimerke.          

Fontene motiv på Carl Nesjar-frimerke

Carl Nesjar var både maler, skulptør og fotograf. Han er internasjonalt kjent for sitt langvarige samarbeid med Pablo Picasso. Nesjar overførte Picassos tegninger til stort format, og han samarbeidet med Picasso om flere monumentalskulpturer. 

Han mest kjente offentlige arbeid er betongrelieffet som stod på Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo. Den siste tiden er dette fått spesiell oppmerksomhet, ettersom det er blitt tatt ned i forbindelse med rivingen av Y-blokka.

Motivet på frimerket Posten gir ut fredag er en modell av en fontene. Nesjar skapte mange slike helårsfontener. Han var opptatt av vann i alle former, samt havets storhet. 

Frimerket har verdi på 27 kroner, og er beregnet brukt på vanlige brev mellom 50 og 100 gram

Dato: 14.08.2020
Nummer: NK 2036
Motiv: Fontene-modell
Design: Madeleine M. Karlstrøm
Foto: Tinius Greve
Verdi: 27 kroner
Opplag: 275.000 frimerker

Annonse
Annonse