Annonse
Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge.
Grønt Punkt

– Fulgte våre råd

– Hvor mye papir må emballasjen inneholde for å kunne betegnes som papiremballasje?

– Vi hadde ikke klare grenseverdier da Sørlandschips var i kontakt med oss i fjor, men det har vi fått nå, sier kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge.

– I de nye anbefalingene, som ligger ute på emballasjemerking.no, skal emballasjen være av rent papir eller tilnærmet hundre prosent papir for at man skal kunne kalle det en papirpose. For papp- og plastemballasje er anbefalingen at papp eller plast må utgjøre cirka 80 prosent av hovedmaterialet. Dette er imidlertid anbefalinger, og ikke regler.

– Bør Sørlandschips endre merkingen nå?

– Vi ønsker jo at alle våre medlemmer vil følge anbefalingene, sier Ljøstad, men presiserer:

– Til Sørlandschips i fjor ga vi beskjed om at man skulle betale for og merke emballasjen med det som det var mest av. Det var gjeldende rådgivning den gang. Og vi mener ellers at det er miljømessig riktig å bruke opp emballasje som allerede er produsert, men bruke nye råd ved opptrykk, sier hun.

– Men er disse chipsposene resirkulerbare når de inneholder så mye plast?

– Det må du spørre Sørlandschips om, for det er de som har testet produktene.

– Vi ser at folk i Romerike avfallsforedling har uttalt seg kritisk til dette. Kan plast bli til papir?

– En papirfabrikk ønsker minst mulig forurensning av alt som ikke er fiber. Men etterhvert som papirreturmengdene går ned, vil det trolig være problematisk for papirfabrikkene dersom denne sammensetningen av papir og plast blir en trend. Det er klart at et hvert monomateriale vil lette gjenvinningen og trumfe alle sammensatte materialtyper. Det har for eksempel chipsprodusenten KiMs gjort med sine poser, som er en ren plastemballasje, forteller Ljøstad.

Hun forteller at det snart vil bli enklere for medlemsbedriftene deres å måle hvor gjenvinnbar ulik produktemballasje er.

– Vi lanserer en materialkalkulator rett over sommerferien, som vil gi klare svar til medlemmene om hvor stor grad av gjenvinnbarhet emballasjen har. Kalkulatoren er en del av «Plastløftet», og vi presentere en betaversjon i Plastløfte-samling til uken, opplyser Kari-Lill Ljøstad.

Annonse
Annonse