Annonse
Partene i landbruket er nå enige om erstatningsordningen for avlingsskader på grunn av mangel på mannskap. Foto: Torbjørn Tandberg / Landbruksdepartementet.
Partene i landbruket er nå enige om erstatningsordningen for avlingsskader på grunn av mangel på mannskap. Foto: Torbjørn Tandberg / Landbruksdepartementet.  

Grønterstatning økes til 2 millioner

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om utformingen av utvidelsen av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft, skriver Landbruksdepartementet i en pressemelding.

Koronakrisen har som kjent ført til en omfattende debatt om næringens avhengighet av utenlandsk arbeidskraft.

LES MER | Landbruket må satse på norske sesongarbeidere

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad varslet endringene 6. april, nå er altså detaljene klare.

Sikrer trygghet

Formålet med utvidelsen er å skape trygghet for produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon.

Utvidelsen gjør at det kan gis erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien.

Partene er enige om å heve den maksimale utbetalingen til 2 millioner kroner og inkludere veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting. Ordningen gjelder for innhøstingssesongen 2020.

– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men det var så langt vi kom, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes til bondelaget.no.

Gartnerhallen misfornøyd

– Ideen er god, men vi hadde helt andre forventninger til forhandlingsresultatet enn denne. Det er på ingen måte tilstrekkelig til å kunne være en tilfredsstillende risikoavlastning, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen i en pressemelding.

– I og med at det ikke er gjort endringer av vekstgruppene, med oppdeling i ulike kulturer, slik Gartnerhallen på forhånd hadde bedt om, og at det opprettholdes en egenandel på 30 prosent, er dette ikke godt nok. At taket er hevet fra 750.000 kroner til 2 millioner kroner, er bra, men fortsatt er det de  store grøntprodusentene som dyrker flere arbeidsintensive kulturer som trenger bedre garantier for å inngå store økonomiske tap. Disse er avhengig av mange sesongarbeidere, og vil rammes spesielt hardt av mangel på sesongarbeidskraft, sier Morthen.

Sendes på høring

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon neste uke. Landbruksdirektoratet vil sende på høring endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede mv. skader i plante- og honningproduksjon og sende ut rundskriv om ordningen i løpet av kort tid.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag også blitt enige om endringer i jordbruksavtalens bestemmelser om veterinære reiser slik at tilskuddstaket for andre kostnader per reise økes i tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader pga. koronaepidemien.

 

Annonse
Annonse