Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag gleder seg over at departementet og landbruks- og matminister Olaug Bollestad har snudd i saken om Norturas mottaksplikt. Dette bildet er fra 2019. 

Vidar Ruud | NTB

 

Ingen dobbel mottaksplikt for Nortura

Publisert: 25. november 2020 kl 14.51
Oppdatert: 26. november 2020 kl 08.24

– Dette er bra fordi vedtaket holder fast ved kjernen i mottaksplikten. Den skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

For ett år siden foreslo Landbruks- og matdepartementet flere endringer i markedsreguleringen for jordbruket. Ett av forslagene var å innføre dobbel mottaksplikt på kjøtt. Det ville bety at markedsregulator, altså Nortura, har plikt til å ta imot slakt ikke bare fra alle primærprodusenter, men i visse situasjoner også fra andre slakterier. Nå er det klart at dobbel mottaksplikt ikke blir innført.

LES MER | Her er forskriftendringene

Lyttet til bøndene

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier de har lyttet til jordbrukets organisasjoner som var tydelige på at dobbel mottaksplikt ville svekke Norturas evne til å ivareta det samfunnsoppdraget de har som markedsregulator.

– Dette er viktige justeringer som gjør at vi ivaretar bondens interesser, samtidig som vi sørger for en fungerende konkurranse i foredlingsleddet, sier Bollestad.

Konkurransevridende

Annonse

– Det er bra at vi ble hørt. Dobbel mottaksplikt for kjøtt ville være konkurransevridende til fordel for andre industriaktører enn markedsregulator, sier Bartnes, og slår fast at i praksis ville det betydd en sentralisering av norsk landbruk og en svekkelse av den politiske målsettingen om å ha et landbruk over hele landet.

– Markedsregulering er et viktig verktøy for bonden. Det reduserer risikoen slik at bonden får solgt råvaren sin og får sikkerhet for pris, uavhengig av størrelsen på produksjonen og hvor i landet de bor. På den måten bidrar mottaksplikten til at det er mulig å ha et landbruk over hele landet, sier Bartnes.

Endringer også for egg og melk

For konsumegg er det fastsatt avgrensninger i hvor store kvanta egg andre markedsaktører kan kreve levert fra markedsregulator med grunnlag i Norturas forsyningsplikt. Det vil gi for stor reduksjon i de uavhengige aktørenes forretningsmessige risiko dersom det ikke fastsettes rammer for dette.

For egg er det også fastsatt en ny bestemmelse om markedsregulators plikt til å motta egg fra andre aktører, som er forskriftsfesting av gjeldende praksis.

Departementet har også fastsatt flere endringer i rammeforskriften når det gjelder melkesektoren.

For å sikre en konkurransenøytral markedsregulering er markedsregulator Tine pålagt å videreføre sin mottaksplikt fra andre aktører for innenlands produsert fløte og smør. For meierier som kjøper melk fra Tine med grunnlag i forsyningsplikten, er det fastsatt bestemmelser som regulerer fordelingen av transportkostnadene (overføringskostnadene) og som regulerer hvor jevnt de må motta melk (80-prosentregelen). Disse bestemmelsene er av konkurransemessige hensyn løftet inn i departementets rammeforskrift.

Annonse

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb