Annonse
Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag bekrefter at en utsettelse av jordbruksoppgjøret vil få konsekvenser for prisene. Foto: Terje Pedersen / NTB
Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag bekrefter at en utsettelse av jordbruksoppgjøret vil få konsekvenser for prisene. Foto: Terje Pedersen / NTB  

Jordbruksoppgjøret i fare

– Det er ennå ikke avklart om jordbruksforhandlinger blir gjennomført i løpet av våren, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Landbruks- og matdepartementet bekrefter det samme overfor Matindustrien.

– Vi har ingen bestemt dato for når dette blir avklart. Det gjøres hele tiden vurderinger av når man kan gjenoppta møtevirksomhet. Dette gjøres sammen med næringsorganisasjonene, og må selvfølgelig være i tråd med smittevernrådene fra helsemyndighetene, skriver departementet i en e-post.

Prisene vil bli påvirket av en eventuell utsettelse 

Påvirker prisene

Lønnsoppgjøret er allerede utsatt til høsten. Nå kan altså jordbruksforhandlingene også ryke.

– Priser for produkter bonden produserer, blir fastsatt med virkning fra 1. juli på bakgrunn av jordbruksoppgjøret på våren. Dette vil bli påvirket av en eventuell utsettelse av forhandlingene, sier Bondelagets Lars Petter Bartnes.

Utover den avtroppende lederen, som også er melke-, kylling og kornbonde, består Norges Bondelags forhandlingsdelegasjon av 1. nestleder Bjørn Gimming (korn- og ammekubonde) og 2. nestleder Frøydis Haugen (melkeprodusent).

Staten vil på sin side stille med Anne Marie Glosli, ny departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, og dermed statens forhandlingsleder.

Forhandles årlig

Jordbruksavtalen forhandles fram i jordbruksoppgjøret og er en næringsavtale mellom staten og bøndene i Norge.

Slik har jordbruksoppgjøret endt de siste årene. Kilde: Norges Bondelags Studiehefte 2020
Slik har jordbruksoppgjøret endt de siste årene. Kilde: Norges Bondelags Studiehefte 2020  

Avtalen er et resultat av forhandlinger mellom staten og bøndenes sentrale organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag som forhandler på vegne av alle bønder.

Jordbruksavtalen spesifiserer målpriser, økonomiske overføringer og andre tiltak som skal sikre bøndene inntekt. Som motytelse skal bøndene nå de produksjonsmålene Stortinget fastsetter for norsk jordbruk.

LES MER | Dette er den gjeldende jordbruksavtalen

Samlet innspill

Tidlig i mars arrangerte Bondelaget innspillseminar om årets oppgjør. Der bidro hele 48 aktører med tilknytning til næringen med innspill til vårens forhandlinger, som skulle startet i slutten av april.

Nå er altså den videre utviklingen i koronasituasjonen som vil avgjøre om oppgjøret vil bli gjennomført etter opprinnelig plan.

Annonse
Annonse