Annonse
Børre Solberg er daglig leder i Økologisk Norge. Foto: Åsmund Seip / Heia Folk
Børre Solberg er daglig leder i Økologisk Norge.    Foto: Åsmund Seip / Heia Folk

Krever økt satsing på økologisk landbruk

Partene i jordbruksoppgjøret diskuterer i disse dager en forenklet løsning på oppgjøret på grunn av koronakrisen.

Samtidig som forbrukerne etterlyser mer økologisk mat, viser tallene at økobøndene i Norge sliter:

  • 2009: Toppåret da regjeringen og avtalepartene i jordbruket sa de ville satse på økologisk produksjon. Riksrevisjonen påpekte i 2016 at satsingen ikke var fulgt opp.

  • 2019: Antallet økobønder faller under 2.000 for første gang på mer enn ti år, ned over 30 prosent fra 2009. Økoarealet er i samme periode redusert med rundt 20 prosent, tilsvarende 112.000 dekar. Den samlede økoarealet var i 2019 413.000 dekar, som tilsvarer 4,2 prosent av det samlede jordbruksarealet.

Antall økobønder har falt betydelig siden toppåret  i 2009. Kilde: debio.no
Antall økobønder har falt betydelig siden toppåret  i 2009. Kilde: debio.no

Må dyrke det vi kan

– For Økologisk Norge er det viktig at norskandelen av de matvarene som kan dyrkes i Norge, blir så stor som mulig, sier daglig leder Børre Solberg i Økologisk Norge i en pressemelding.

– Norske forbrukere etterspør mer norsk økologisk mat. Særlig viktig i denne sammenhengen, er det å styrke produksjonen av økologisk frukt og grønt og utnytte våre rike beiteressurser. For å oppnå dette, må det økologiske landbruket styrkes betydelig, skal vi kunne redusere dagens omfattende importbehov.

Økt arealstøtte

Solberg mener partene i jordbruksoppgjøret også i praktisk politikk må anerkjenne at det økologiske landbruket går foran i utviklingen av varig bærekraftig norsk matproduksjon i hele landet.

– Avtalepartene må derfor allerede i denne omgangen kunne bli enige om en økt sats for arealstøtte til økologisk korn, proteinvekster, frukt og grønt, samt øke beitetilskuddet.

LES MER | Økologisk Norges opprinnelige krav til jordbruksoppgjøret 2020

Importavhengig

Økologisk Norge mener lønnsomhet for bønder som satser på en økologisk produksjon basert på de ressursene vi har her i landet, er viktig for å sikre forbrukerne bedre tilgang til norske økogrønnsaker og -korn.

Koronautbruddet og smitteverntiltakene har tydeliggjort sårbarheten ved at også økologisk produksjon her i landet per i dag er avhengig av importerte innsatsfaktorer.

– Vi har derfor også meldt inn til avtalepartene at de må sørge for en ordning som kompenserer for de ekstrakostnadene som økologiske produsenter er påført som følge av den situasjonen vi er oppe i, sier Solberg.

Økologisk Norge

Ideell medlemsorganisasjon som samler bønder, bedrifter og vanlige forbrukere med interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse. Fellesskap for alle som ønsker en bedre, sunnere og mer rettferdig verden.

De tre organisasjonene Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane slo seg sammen og stiftet Økologisk Landslag i september 2000. Siden 2018 har navnet vært Økologisk Norge.

Arbeidet bygger på IFOAMs fire grunnprinsipper for økologisk landbruk:

  • Økologi: Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem.

  • Helse: Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.

  • Rettferdighet: Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.

  • Varsomhet: Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.

Kilde: okologisk.no

 

Annonse
Annonse