Annonse
Målet er at to millioner Prior-kyllinger skal få det nye fôret i løpet av 2021.
Målet er at to millioner Prior-kyllinger skal få det nye fôret i løpet av 2021.  

Kyllingfôr basert på minst 90 prosent norske råvarer

Nortura og Prior har igangsatt et unikt prøveprosjekt for å teste ut kyllingfôr basert på minst 90 prosent norske råvarer. Målet er at to millioner kyllinger skal få det nye fôret i løpet av det kommende året, heter det i en pressemelding fra Nortura.

Norskbasert løsning

– Vi ønsker å utforske muligheten for mer norskbasert og bærekraftige fôrløsninger. Det nye fôrkonseptet vil kunne redusere soyabehovet med om lag 75 prosent, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura.

Siw Dejligbjerg Steen er konserndirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura.
Siw Dejligbjerg Steen er konserndirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura.  

I det nye fôret er importert soya blant annet byttet ut med norske erter, åkerbønner og raps. Soya benyttes ofte som proteinråvare i fôr, men det er krevende å produsere dette i Norge på grunn av klima og begrenset med egnet jord.

– Derfor ser vi nå på muligheten for å ta i bruk andre norske fôrråvarer. Selv om det også er begrenset med tilgang på det så må vi starte et sted. Først da vil utviklingen kunne gå mot mer helnorske løsninger, sier Dejligbjerg Steen.

I rapporten Kjøttets tilstand 2020 fra Animalia framgår det at et typisk kyllingfôr inneholder rundt 20 prosent soya. All soya importert til fôr i Norge er fra Brasil.

Fremtidsrettet

– Alle Prior sine produkter består kun av norske kylling- og kalkun-råvarer, fordi vi eies av den norske bonden. En større andel norsk fôr vil vi gjøre Prior enda litt norskere – til dyras, bondens og forbrukerens beste, sier Dejligbjerg Steen.

Prosjektet er et prøveprosjekt i ett år. Målet er å kunne utvikle og benytte helnorsk fôr i større grad i fremtiden.

– Dette er et viktig skritt i riktig retning. Vi forventer å få mye verdifull kunnskap fra prosjektet, sier Dejligbjerg Steen og legger til:

– En forutsetning for at dette skal bli vellykket og framtidsrettet er at en slik endring ikke skal gå på bekostning av dyrehelse, dyrevelferd eller bondens økonomi. Utrullingen vil derfor skje sammen med fôrleverandørene og produsentene, kontrollert og gradvis. Det blir spennende å se resultatene.

 

Annonse
Annonse