Annonse
Prisene i Norge gikk opp 0,7 prosent fra november i fjor til november i år. Det er en lavere prisvekst enn ventet, men prisutviklingen på matvarer trakk opp konsumprisindeksen. Foto: Heiko Junge, NTB

Lavere prisvekst enn ventet

Fra november 2019 til november 2020 gikk konsumprisindeksen (KPI) opp 0,7 prosent. 

På forhånd var det ventet en prisvekst på 1,7 prosent sammenlignet med november i fjor, ifølge estimater innhentet av Bloomberg, skriver  DN

Det var prisutviklingen på matvarer som var den viktigste årsaken til oppgangen på 0,7 prosent. Prisene på matvarer steg med 4,0 prosent i perioden.

Fra oktober til november sank prisene med 0,7 prosent. Det er en sterkere nedgang enn normalt for denne perioden, ifølge SSB

I november ble det registrert et noe større bortfall av priser fra særlig hoteller, restauranter og barer som følge av de sosiale nedstengingene som ble innført i starten av måneden i Oslo og andre deler av landet.

Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer falt med 0,5 prosent fra oktober til november. 

− Året vi har bak oss, har vært preget av økte valutakostnader, som har ført til høyere priser på varer som importeres. Nedgangen i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer i november tyder på at vi er i ferd med å legge valutaeffekten bak oss, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Annonse
Annonse