Annonse
Norgesgruppen får 20 millioner i gebyr for ikke å ha opplyst om kjøp butikklokale. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Norgesgruppen får 20 millioner kroner i gebyr

– Tilsynet ser alvorlig på at opplysningsplikten ikke er overholdt. Plikten til å gi opplysninger om oppkjøp er en viktig del av Konkurransetilsynets overvåking av dagligvaremarkedet. Det gjør oss oppmerksomme på oppkjøp, og gjør at vi da kan ha mulighet til å gripe inn hvis det er konkurranseskadelig, sier fungerende avdelingsleder ved avdeling for mat, handel og helse, Beate Berrefjord i en pressemelding.

Ifølge Konkurransetilsynet kjøpte Norgesgruppen et butikklokale i Sædalssvingene 3 i Bergen 16. januar 2018. Den gang og nå driver Coop dagligvarebutikk i lokalet. Ifølge opplysningsplikten skulle Norgesgruppen ha informert tilsynet om kjøpet senest tre dager etter at avtalen ble gjort. Tilsynet ble først gjort kjent med kjøpet 17. april 2018. 

I en pressemelding skriver Konkurransetilsynet at alle dagligvarekjedene i Norge har opplysningsplikt for å sørge for at konkurransen ikke blir skadet lokalt eller nasjonalt.

– At dagligvarekjedene overholder plikten er viktig for at Konkurransetilsynet skal kunne fange opp strukturendringer i dagligvaremarkedet. Når opplysningene kommer så sent som i denne saken har tilsynet blitt hindret i å gripe inn mot konkurranseskadelige oppkjøp, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

Ifølge Dagens Næringsliv er Norgesgruppen uenige i vurderingen fra Konkurransetilsynet. 

– Vi har nettopp mottatt vedtaket fra Konkurransetilsynet. Vi er tilfreds med at tilsynet legger til grunn at saken ikke har påvirket konkurransen negativt, men vi er uenig i vedtaket og mener at vi ikke har brutt opplysningsplikten. Vi vil nå lese vedtaket nøye og vurdere om vi skal ta saken videre til Konkurranseklagenemnda, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen til avisen. 

Annonse
Annonse