Annonse
Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke, administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel og generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinleverandørenes forening.    
Bransjen

Puslete kutt for alkoholfrie drikkevarer

Avgiftsreduksjonen gjelder drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold, eller bare er tilsatt kunstig søtstoff. Endringen kan bidra til lavere sukkerinnhold i produktene, ifølge regjeringen.

Drikkevarene med høyest sukkerinnhold får uendret avgift. Produkter som bare inneholder naturlig sukker, vil fortsatt være fritatt for avgift.

– En differensiert avgift vil oppmuntre bransjen til å redusere sukkerinnholdet i produktene. Dette kan bidra til redusert sukkerinntak, særlig blant barn og unge som i dag har et høyere inntak av sukker enn det som er anbefalt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

For liten reduksjon

Forslaget fremmes nå, mens endringen iverksettes 1. juli neste år.

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke mener at reduksjonen er for liten til å påvirke grensehandelen.

– For norske mat- og drikkeprodusenter er det avgjørende at det samlede avgiftstrykket reduseres ytterligere i budsjettet for 2021, sier han.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel mener et avgiftskutt til svensk nivå for typiske grensehandelsvarer ville ha sørget for at de gode virkningene for norske arbeidsplasser av stengte grenser fikk fortsette.

– Nå kan vi fortsatt ikke være trygge på at denne handelen over grensen ikke øker til samme nivå som før koronakrisen, når grensen åpner igjen en gang i 2021, sier Kaltenborn.

Hun har stor forståelse for at mange nordmenn drar til Sverige for å handle, når prisforskjellene på typiske grensehandelsvarer er så store som de er.

– Det er ikke grensehandelen som er harry, men avgiftene, sier Kaltenborn.

Vil ha bredt forlik

Mens avgiften på alkoholfrie drikkevarer foreslås redusert, går regjeringen motsatt vei når det gjelder alkoholholdige drikkevarer. I forslaget til statsbudsjettet foreslås alkoholavgiftene økt med 3,5 prosent.

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening mener det er uforsvarlig å øke alkoholavgiftene og tar til orde for et bredt forlik på Stortinget, som reduserer grensehandelen.

– Avgiftene må ned, taxfreekvoten må reduseres og regjeringen må komme med en plan for gjennomgang av særavgifter som påvirker grensehandelen, sier Jordheim.

Annonse
Annonse