Annonse
Orkla:

Trygt å spise KiMs

Før helgen advarte Mattilsynet om at nivåene av kreftfremkallende akrylamid fortsatt er for høye i enkelte typer potetchips.

I alt 12 prøver av potetchips er analysert for innhold av akrylamid. To av produktene, KiMs Dobbeltkrydret Salt og KiMs Dobbeltkrydret Paprika, har akrylamidnivåer over referanseverdien på 750 mikrogram per kilo, som satt for potetchips.

Sesongvariasjoner

– Hva skyldes dette? Er det gjort nylige endringer i forpakning, produksjon eller råvarer som påvirker akrylamidinnholdet, eller har verdiene ligget på dette nivået hele tiden?

– Chips lages av poteter og det er naturlige sesongvariasjoner. Avhengig av potetsesongen kan det være variasjoner innad i et potetparti som kan gi utslag på en enkelt test slik vi ser her. Vi gjør jevnlige målinger og snittnivået vårt har over lang tid vært under anbefalte referanseverdier, svarer kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla Norge.

– Hvilke grep tar dere evt for å redusere nivået, og hvor raskt kan man få det ned til de anbefalte referanseverdiene?

– Dette har høyeste prioritet hos oss, og vi har gjennom årene gjort en rekke konkrete tiltak for å få ned nivået. Det har gitt gode resultater. Nå tester vi en ny teknologi som skal kunne få ned nivået ytterligere.

Ekstern analyse

– Gitt at man følger mer eller mindre samme produksjonsprosess for de ulike KiMs-variantene, er det vel grunn til å anta at flere KiMs-produkter har høyere nivå enn anbefalt?

– Da vi ble kjent med verdiene fra Mattilsynets test sendte vi inn flere prøver fra samme produksjonsdag til ekstern analyse. Resultatet viser nivåer godt under anbefalte referanseverdier. Variasjoner vil alltid kunne forekomme fordi chips lages av poteter med varierende sukkerinnhold, og vi ikke får målt hver eneste potet før den kommer inn i produksjonen, sier Aandstad Ekheim.

– Helt trygt

– Forbrukere vil kanskje få inntrykk av at de av helsemessige årsaker bør styre unna chips med høyere akrylamidinnhold enn Mattilsynet anbefaler; hva er Orklas budskap til dem, og til butikkene som selger chipsen? Kan vi fortsatt spise – og selge – KiMs med god samvittighet?

– Det er helt trygt å spise KiMs chips. Dette er en referanseverdi og ikke en absolutt grenseverdi. Vi har altså ikke oversteget et nivå hvor produktene våre kan anses som mulig helsefarlige, understreker Elisabeth Aandstad Ekheim.

Ifølge seksjonssjef Marie Louise Wiborg ved Mattilsynets seksjon for fremmedstoffer og EØS, er det vanskelig å si hva akrylamidinnholdet i de to KiMs-variantene har å si for helserisikoen.

Annonse
Annonse