Annonse
Butikk-kontroll

Varsler emballasje- og merkekontroll av kjemikalier

Eksempler på kjemikalier som skal sjekkes er rengjøringsmidler, bil- og båtpleiemidler, avløpsåpnere og andre kjemikalier til hjemmebruk.

I år vil kontrollaksjonen også omfatte kontroll av biocider, særlig insektmidler (maur- og skjeggkremidler), repellenter (mygg-, flått- og kattemidler) og muse- og rottemidler, opplyser Miljødirektoratet på sine hjemmesider.

Mange kjemikalier kan ha egenskaper som er skadelige for mennesker og/eller miljø dersom de ikke oppbevares, håndteres og brukes på riktig måte. Det er produsenter eller importører som har ansvar for at kjemikalier blir fareklassifisert, merket og emballert på riktig måte.

Farlige kjemikalier skal merkes med relevant faresymbol. Enkelte kjemikalier skal også utstyres med en barnesikker lukkemekanisme og advarselsmerking for blinde og svaksynte. I tillegg skal giftige og meget giftige kjemikalier i utgangspunktet ikke selges til forbrukere.

Komplett oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder, finner du her.

Annonse
Annonse