Annonse
Traktorer fra hele landet kjørte inn til Oslo sentrum for å demonstrere i forbindelse med årets jordbruksoppgjør tidligere i år. Foto: Terje Pedersen, NTB

Bøndene krever å få dekket inn strømprisøkningen

Før regjeringsskiftet sa staten nei til dette, men ja til dialog om kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten på gjødsel og bygningsmateriell. Denne kostnadsøkningen er anslått til 754 millioner kroner av Budsjettnemnda for jordbruket.

Strømkostnadene kan ifølge anslag fra bondeorganisasjonene trolig bli på et sted mellom 400 og 500 millioner kroner mer enn det Budsjettnemnda regnet med i jordbruksoppgjøret i vår. 

Dermed kan kostnadsveksten partene forhandler om, komme opp i nærmere 1,2 milliarder kroner, skriver Nationen.

– Nå er veksten i strømkostnadene helt ekstraordinær. Det er tvingende nødvendig at det kommer løsninger for kompensasjon til bonden for disse utgiftene i tilleggsforhandlingene, sier lederen i Bondelaget, Bjørn Gimming.

Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff sier staten har gitt uttrykk for at de forstår alvoret. De har imidlertid ikke kommet med konkrete løfter om å gi kompensasjon for de økte strømkostnadene.

Landbruks- og matdepartementet skriver i en melding at de har diskutert flere temaer, deriblant strømkostnader.

– Partene diskuterte også videre framdrift, skriver departementet, og legger til at forhandlingene må være ferdige senest 29. oktober.

(©NTB)

Annonse
Annonse