Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Hans Fredrik Asbjørnsen 

 

Gjennomslag for kampen mot grensehandel

Arne Kongsnes
Publisert: 22. januar 2021 kl 08.56
Oppdatert: 26. januar 2021 kl 14.08

Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke gleder seg over grensehandelsvedtakene på Stortinget, og mener de er en klar anerkjennelse av hvor store utfordringene er:

  • Regjeringen skal innen 1. juli i år utgi et permanent grensehandelsbarometer.

  • Regjeringen må snarest mulig legge frem en sak for Stortinget med tiltak for hvordan grensehandelen kan reduseres for å styrke konkurransekraften i norsk næringsliv.

– Næringskomiteens vedtak er en klar annerkjennelse av hvor stor og omfattende nordmenns grensehandel i utlandet er. Grensehandelen er under normale tider en utfordring for hele verdikjeden for mat og drikke i Norge. At Stortinget nå forventer mer kunnskap og konkrete tiltak fra regjeringen, har vår helhjertede støtte, sier Brubakk. 

Største byrde

Han mener det er mat- og drikkenæringen som bærer den største byrden med grensehandelen:

– Derfor er det svært gledelig at næringskomiteen har vedtatt at regjeringen snarest mulig må legge frem en sak for Stortinget med tiltak for å redusere grensehandel, sier Brubakk.

Treffsikre analyser

Saken fortsetter under annonsen

Sjefen i NHO Mat og Drikke mener dagligvaremeldingen gir treffsikre analyser av dagligvaremarkedet.

– Dette mener vi gir grunnlag for økt konkurranse. Store og små mat- og drikkeprodusenter er opptatt av det er et størst mulig mangfold av kunder i det norske dagligvaremarkedet. NHO Mat og Drikke har lenge understreket at konsentrasjonen på detaljistleddet i Norge er den høyeste i Norden, og har pekt på at denne utfordringen må adresseres, sier Brubakk, som er godt fornøyd med at næringskomiteen gir regjeringen klare oppdrag om hva det må arbeides videre med, sier Brubakk.

Glede i Virke

Virke Handel mener gjennomslaget er en anerkjennelse av arbeidsplassene og verdiskapingen som skjer i norsk varehandel.

− Koronakrisen har for alvor vist hvor viktig norsk varehandel er for norsk økonomi, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, og peker på at 350.000 nordmenn jobber i handelsnæringen.

Andersen viser til Frps gjennomslag for kutt i grensehandelsavgiftene fra 1. januar i år.

– Signalene fra Stortinget ruster oss for å fortsette kampen for norske arbeidsplasser og verdiskaping, gjennom like konkurransevilkår for butikker på norsk og svensk side av grensen. Det er særlig viktig i en tid med høy ungdomsledighet, siden vi vet at en av fire arbeidstakere under 24 år jobber i varehandelen, sier Andersen.

Saken fortsetter under annonsen