Annonse
Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen.  

Matprisene nær uendret de siste 12 månedene

Det er betydelig lavere enn for prisutviklingen for varer og tjenester generelt. som fra februar 2020 til februar 2021, økte med 3,3prosent.

– Matprisene har bidratt til å dempe prisveksten i samfunnet de siste tolv månedene, sier direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare i en pressemelding.

Matprisene går vanligvis ned i typiske tilbudsperioder som jul, påske og skolestart. Februar er en måned hvor matprisene som regel justerer seg opp, blant annet fordi leverandørenes halvårlige prisjusteringer skjer 1. februar. De siste fem årene har prisøkningen i februar vært på 2,5 prosent i snitt.

– Matprisene har økt mindre enn vanlig i februar 2021. I tillegg har prisene nær stått stille de siste tolv månedene. Hard konkurranse mellom dagligvareaktørene bidrar til å holde prisene nede, mener Størksen.

Annonse
Annonse