Tyverier fra butikk var det en merkbar nedgang på 13 prosent. Foto: Terje Pedersen, NTB

Merkbart færre tyverier under pandemien

Publisert: 17. juni 2021 kl 08.14
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

Statistisk sentralbyrås oversikt over anmeldte lovbrudd viser at det ble registrert 300.600 lovbrudd i fjor. Det er 3 prosent færre enn året før. Nedgangen er særlig stor innen enkelte typer lovbrudd. 

– Det er en vesentlig reduksjon i tyverier fra personer som driver den totale nedgangen i tyverianmeldelsene i 2020. Dette må ses i sammenheng med at befolkningen i mindre grad har beveget og oppholdt seg i det offentlige rom, skriver SSB i statistikken.

I alt var nedgangen i slik kriminalitet på 38 prosent. Også for tyverier fra butikk var det en merkbar nedgang på 13 prosent. 

Men det ble stjålet 20.700 sykler i fjor, en økning på 30 prosent fra 2019. Disse tyveriene er en del av anmeldelsene fra de 45.000 personene som ble utsatt for tyveri i egen bostedskommune. I samme tidsperiode er det imidlertid registrert 33 prosent færre tyverier fra personer som var på reise utenfor sin egen hjemkommune.

Størst er nedgangen for anmeldte tyveri i utlandet, som er på hele 64 prosent. Mens det i 2019 ble registrert 8.900 tyverier i denne kategorien, var tallet på anmeldelser i fjor redusert til 3.200.

Oversikten fra SSB viser også at pandemien påvirket antall anmeldelser på andre områder. I de periodene samfunnet og utelivet var stengt ned, sank antall anmeldelser for kroppskrenkelser, vold og ordensforstyrrelser begått av personer i selvforskyldt rus. 

(©NTB)

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Dagligvarejobb