Annonse
Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013, har mer enn 50.000 flyttet fra landbrukseiendommer. SSB-tall viser at økningen har skutt fart, skriver Nationen. Her synes flere gårder nord for Gjerdrum. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Økt fraflytting i landbruket under Solberg-regjeringen

Det var 354.714 som var folkeregistrert på landbrukseiendommer i fjor, ned med 53.558 personer, eller drøyt 13 prosent, siden regjeringsskiftet i 2013, skriver avisa. 

Fraflyttingen har gått raskere enn tidligere under regjeringen Solberg. SSBs tall går tilbake til 2007. Fram til 2013 var snittet på litt under 5.400 fraflyttinger per år. Deretter har nedgangen økt til nesten 7.700 fraflyttinger i året. 

Siden 2013 har antall landbrukseiendommer minket med litt mer enn 6.000, nesten 1.000 i året. Det har blitt nesten 7.100 færre landbrukseiendommer med fastboende personer.

Nedgangen er størst i Nord-Norge og på Vestlandet, målt i relative tall. I faktiske tall er fraflyttingen størst i Innlandet, med litt mer enn 10.000 personer, etterfulgt av Vestland med nesten 9.000.

Forskningsleder Magnar Forbord i Ruralis tror regjeringsskiftet i 2013 har vært utslagsgivende.

– Det er nok flere årsaker som spiller inn, men en årsak kan være de større endingene i landbrukspolitikken som ble gjennomført etter at Sylvi Listhaug ble landbruksminister for Frp i 2013, sier Forbord, og legger til at større gårdsbruk har blitt favorisert.

– Over tid kan det virke inn og føre til at færre blir boende på mindre landbrukseiendommer, sier han. 

Forbord fremmer også sentralisering av arbeidsplasser som en mulig forklaring på utviklingen.

(©NTB)

Annonse
Annonse