Annonse
Konsernsjef i Orkla, Jaan Ivar Semlitsch. Foto: Bjørn Wad

På topplisten til Dow Jones sin bærekraftindeks

Det er det ellevte året på rad Orkla er inkludert i Dow Jones Sustainability Index Europe. Med årets totalscore på 63 av 100 poeng er det også en fremgang sammenlignet med fjorårets resultater.

– Dette er en viktig anerkjennelse av vårt bærekraftsarbeid. Jeg er stolt av ansatte i Orkla og over engasjementet og innsatsen som legges ned for at vi skal være ledende på bærekraft, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Indeksen fra Dow Jones blir av mange betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar, og er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

Dow Jones Sustainability Index vurderer selskaper innenfor de tre hovedkategoriene miljø, sosiale forhold og styringsrutiner (ESG: Environmental, Social and Governance). I kategorien miljø oppnår Orkla en samlet score på 71/100 og toppscoren 100/100 på viktige områder som miljørapportering, klimastrategi, utslipp av klimagasser og utvikling av produkter med lavt karbonavtrykk.

Orkla blir også rangert blant topp 5 prosent innenfor utvikling og anvendelse av emballasje. Dette er en betydelig fremgang fra i fjor, og gjenspeiler selskapets arbeid med å utvikle bærekraftige emballasjeløsninger basert på gjenvinnbare, resirkulerte og fornybare materialer.

Også i år blir Orkla anerkjent for sitt arbeid innenfor helse og ernæring, fremfor alt knyttet til innsatsen for å utvikle sunnere matvarer og andre produkter for en sunn livsstil.

Annonse
Annonse