Det siste året har prisene på mat og alkoholfrie drikke økt med 10,4 prosent. Økningen fra juni til juli er alene på 7,6 prosent, den høyeste noensinne. Foto: Heiko Junge | NTB

Det siste året har prisene på mat og alkoholfrie drikke økt med 10,4 prosent. Økningen fra juni til juli er alene på 7,6 prosent, den høyeste noensinne. Foto: Heiko Junge | NTB

Aldri før har matprisene steget like mye på en måned

Publisert: 10. august 2022 kl 08.17
Oppdatert: 10. august 2022 kl 08.37

Dermed har disse prisene økt 10,4 prosent fra juli i fjor.

Det viser tall fra konsumprisindeksen (KPI), som Statistisk sentralbyrå presenterte onsdag morgen.

Konsumprisindeksen steg 6,8 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Uvanlig kraftig oppgang i matvareprisene er den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI fortsetter å stige. Totalt steg KPI med 1,3 prosent fra juni til juli 2022, og er 6,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Historisk høy vekst

– En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli var den klart viktigste årsaken til oppgangen i KPI i juli. Vi har ikke noen gang tidligere målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Fra juli 2021 til juli 2022 steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 10,4 prosent. Fra juni til juli i år økte de med 7,6 prosent. De aller fleste matvaregruppene er preget av prisoppgang. Årsaken til prisøkningene er sammensatt, og må ses i sammenheng med flere forhold.

– 1. juli er ett av to årlige tidspunkt hvor dagligvareleverandørene justerer sine priser ut til butikkene. Fra samme dato trer også de økte målprisene fra årets jordbruksoppgjør i kraft, sier Espen Kristiansen.

Annonse

Mange årsaker

– Økte kostnader i alle ledd i verdikjeden, gjennom økte priser på råvarer, gjødsel, transport og energi, bidrar til oppgang i prisene vi møter i matbutikken. Også internasjonale forhold, som krigen i Ukraina, tørke og reduserte avlinger påvirker den samlede varetilgangen og bidrar til stigende priser, sier Espen Kristiansen.

Prisene på norske jordbruksvarer økte med 7,6 prosent fra juni til juli, mens importerte jordbruksvarer viste en oppgang på 6,3 prosent. Dette bekrefter at det er forhold både innenfor og utenfor Norges landegrenser som bidrar til prisvekst på matvarer.

Virke: Mer enn forventet

Det har vært en storm av prisøkninger inn mot sommeren: økning i energipriser, drivstoff og fraktpriser, råvarepriser og gjødsel. I juli slo prisøkninger fra leverandørene inn og bidro til prishopp på mat og drikke, skriver Virke i en pressemelding.

– Prisøkninger fra leverandørene gjør at prisveksten øker betydelig i juli. Vi står i en situasjon der alt blir dyrere samtidig, og det slår også inn på prisene på mat og drikke, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Prisøkningene gjelder på alle områder.

Annonse

– Det samme bildet ser vi også i landene rundt oss. Krigen i Ukraina har ført til en kraftig oppgang i prisveksten på matvarer internasjonalt, sier Hammerstad.

I Norge har prisoppgangen vært mer moderat, men sterk prisoppgang på energi og andre råvarer har likevel gitt en klar oppgang i kostnader til gjødsel og fôr. I juli slo også jordbruksoppgjøret inn.

Økte målpriser til bøndene

– I årets jordbruksoppgjør fikk bøndene adgang til å ta ut noe av de økte kostnadene i høyere målpriser, og det bidrar til prisveksten, sier Hammerstad.

Alle kategorier øker i pris, men økningen er størst for kaffe, te og kakao.

Ledige stillinger – Dagligvarejobb