Leverer på miljø og klima

Asko Oslofjord belønnes for miljøinnsats.

Nordens mest miljøvennlige industribygg

Publisert: 11. august 2022 kl 10.21
Oppdatert: 12. august 2022 kl 08.39

­Under den offisielle åpning av logistikkbygget til Asko Oslofjord onsdag 10. august fikk direktør Knut-Andreas Kran utdelt det synlige beviset for at de har fått utdelt miljømerket Breeam-Nor Outstanding.

For å oppnå dette miljømerket må bygget ha oppnådd en poengsum på over 85 prosent totalt som regnes ut ifra ulike områder som energi, materialer, avfall, innovasjon med mer. Asko Oslofjord fikk den totale poengsummen på 85,9 prosent.

– Vi er stolte over å få godkjent Breeam Outstanding på bygget vårt. Vi satte oss et meget ambisiøst mål før oppstart av byggeprosjektet, og en stor takk går til prosjekterende rådgivere og utførende entreprenører for meget god innsats som har muliggjort denne måloppnåelsen, sier direktør Knut-Andreas Kran i Asko Oslofjord i en pressemelding.

Miljøvennlig materialvalg med blant annet lavkarbonbetong, energiproduksjon fra solceller på taket og sedumplanter på resterende takflater, og varmegjenvinning fra kjølekompressorene er noen at tiltakene i bygget. Lavest mulig CO2-fotavtrykk har vært et gjennomgående mål for tomtevalg og bygg, og for driften. Selskapet har tenkt på både klimaeffekt, og samtidig vært opptatt av biomangfold og naturinngrep, og har blant annet vunnet jordvernprisen.

Det automatiserte lageret i Hanekleiva er på 27.700 kvadratmeter og er 30 meter høyt.

Breeam er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Breeam-Nor er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg, og sertifikatene utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Annonse

Ledige stillinger – Dagligvarejobb