Om oss

Velkommen til Dagligvarehandelen

Dagligvarehandelen er en frittstående ukeavis for dagligvare- og KBS-bransjen, og distribueres til alle landets dagligvareforretninger samt kiosker og bensinstasjoner med dagligvarer i sortimentet. I tillegg når vi ut til bransjens organisasjoner, leverandører og kjedekontorer, samt utdanningsinstitusjoner, offentlige etater, politiske partier og andre relevante aktører.

Avisen har en dekningsgrad i norsk dagligvarehandel på 94 prosent, og 81 prosent av avisene leses av mer enn én person (Kantar-undersøkelse, mai 2019).

Opplag pr. 2021: 13.393 eksemplarer, godkjent av Fagpressens mediekontroll.

Dagligvarehandelen er medlem i Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Dersom du mener deg utsatt for urettmessig omtale, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med redaksjonen. Avisen kan også klages inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Utgiver: Medier og Ledelse AS, Grubbegata 14 , 0179 Oslo, tlf: 24 07 70 07

KBS-avisen: Dagligvarehandelen er også utgiver av medlemsavisen til Virke KBS, Kiosk Bensin Service. Avisen utgis seks ganger i året, og sendes ut til alle landets bensinstasjoner og kiosker, samt ulike servicehandelsbedrifter.

Bilag: Dagligvarehandelen produserer årlig fire øko-bilag samt to frukt- og grøntbilag med støtte fra hhv. Landbruksdirektoratet og Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Tips: Du kan tipse Dagligvarehandelens redaksjon om aktuelle saker her.

Abonnement: Du kan abonnere på Dagligvarehandelen her.

Annonsering: Ønsker du å annonsere i Dagligvarehandelen på trykk eller på nett, får du hjelp her.