Stillingsannonser

Rett søker

Vi leverer søkere med kvalitet og ikke kvantitet. Dette gjør prosessen din mer effektiv.

4.900,-

Prisene vareier fra 4.900,- – 9.800,- avhengig av hvilken pakke du velger. Priser er eks mva.

Send oss en bestilling her så kommer du i gang med en gang!

4.900,-

• Annonse i stillingskarusell på forsiden dagligvarehandelen.no tom. søknadsfrist
• Stillingsannonse på Dagligvarehandelen med henvisning fra karusellen
• Annonse i nyhetsbrevet tom. søknadsfrist
• Lederstillinger blir også publisert på lederjobb.no

9.800,-

• Bannerannonse ØVERST på dagligvarehandelen.no 1 uke. 980x300 piksler på PC og 300x250 piksler på mobil. 50% visning (dvs du deler plassen med en annen annonsør)
• Annonse i stillingskarusell på forsiden dagligvarehandelen.no tom. søknadsfrist
• Stillingsannonse på Dagligvarehandelen med henvisning fra karusellen
• Annonse i nyhetsbrevet tom. søknadsfrist
• Lederstillinger blir også publisert på lederjobb.no

# Om ønskelig kan vi også publisere annonse i stillingskarusell på matogmarked.no (gamle Matindustrien) og / eller convenience.no. Det koster eventuelt 1.500 + mva ekstra.

Hvorfor annonsere hos oss?

• Vi treffer søkere som ikke selv er aktive søkere og som ikke vil fange opp annonsen i andre kanaler
• Våre lesere er en unik målgruppe med faglig kompetanse innen dagligvarebransjen og din annonse vil dermed nå ut til søkerne i riktig, faglig kontekst
• Vi leverer søkere med kvalitet og ikke kvantitet. Dette gjør prosessen din mer effektiv.

Hvem er vi?

• Dagligvarehandelen er avisen for kjøpmenn og levereandørleddet.
• Avisen distribueres til alle kjøpmenn hver uke.
• I tillegg til 40 årlige papirutgaver har vi et nettsted som dekker bransjens nyheter hver dag.

Frode Vatland

Salgskonsulent stilling
Frode.vatland@dagligvarehandelen.no
+47 970 07 168

Finn ledig stilling – Dagligvarejobb

Om våre lesere:

Tall fra siste 28 dager