Tekniske spesifikasjoner

Tekniske specifikasjoner
Papirformat:Tabloid (280 x 400 mm)
Satsflate:246 x 365 mm
Antall spalter:5
Spaltebredde:46 mm
Utfallende trykk:Kun over ryggen
Trykkmetode:Avisoffset
raster:34 linjer

ANNONSEMATERIELL:

Dagligvarehandelen tar imot materiale via e-post på følgende adresse: mat@dagligvarehandelen.no

Digital levering:
Trykkoptimalisert PDF fil.
Maks. fargemetning for avistrykk bør ikke overstige 240%.
Vi trykker på 60 gr Norstar Lux forbedret avispapir.

Ferdig reklamemateriale:
Materiellfrist: tirsdag uken før utgivelse

Har du spørsmål vedr. materiell, ring gjerne salgssjef Yngve Knutsen på tlf. 901 77 242