Dagens ferske grensehandelstall viser faktisk en liten nedgang i grensehandelen fra 2018 til 2019. Her er Nordby Supermarket i Sverige.  

Geir Olsen / NTB scanpix

 

Svak nedgang i grensehandelen

Arne Kongsnes
Publisert: 28. februar 2020 kl 08.34
Oppdatert: 28. februar 2020 kl 10.49

De fleste aktørene ventet fortsatt vekst, men dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser noe annet:

I 2019 handlet nordmenn på dagsturer til utlandet for 15,6 milliarder kroner. Dette er omtrent det samme som i 2018, da vi handlet for 15,7 milliarder kroner. Nedgangen er 0,6 prosent.

Ser en på utviklingen de siste 16 årene har grensehandelen økt fra år til år i løpende priser, med unntak for noen enkelte år. Sist gang det var en reduksjon i grensehandelen var i 2016.

Forrige 12 måneders-periode per 1. oktober 2019 viste en vekst på 15,1 prosent.

Tviler på tallene

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er også overrasket over nedgangen, men først det store bildet:

Saken fortsetter under annonsen

– Vi har fortsatt en veldig høy grensehandel, sier han.

Det er spesielt tallene for 4. kvartal i 2019 Brubakk stusser over.

– 3.021 millioner kroner er det laveste tallet for 4. kvartal siden 2010. Det er vanskelig å forstå når antall dagsturer over grensen fortsatt øker.

Brubakk mener usikkerheten i tallene understreker behovet for bedre tall. Regjeringen har varslet et nytt grensehandelsbarometer som skal gi bedre og mer presise tall.

Direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke handel deler synspunktene til NHO Mat og Drikke.

− SSBs pilot indikerer at grensehandelen er langt høyere enn hva kvartalstallene viser. Alle de svenske kjøpesentrene ved grensen melder om rekordresultat i 2019. Dette rimer ikke med at grensehandelen skal ha gått ned i fjerde kvartal. Vi trenger bedre tall for å få kontroll på hva og hvor mye vi faktisk handler for i utlandet, sier Andersen.

Måler i løpende kroner

Saken fortsetter under annonsen

Her er statistikk for grensehandelen fra 2005 til 2019. Statistikken måler forbruket i norske kroner i løpende verdi. Veksten over tid påvirkes dermed av pris-, valuta- og volumeffekter.

 

Antall turer øker

Antall dagsturer over grensen øker fortsatt. Til tross for at nordmenn brukte litt mindre penger på grensehandel i 2019 dro de på flere dagsturer enn året før. Det vil si at det ble brukt færre kroner per dagstur. I gjennomsnitt handlet nordmenn for 1.681 kroner per dagstur i 2019, som er 186 kroner mindre enn gjennomsnittlig handlebeløp i 2018.

 
Saken fortsetter under annonsen

Nordmenn på dagstur la igjen 14,3 milliarder kroner hos våre naboer i Sverige i fjor. Strømstad alene stod for 46 prosent av all grensehandelen i 2019, etterfulgt av Charlottenberg som stod for 18 prosent. Reiseundersøkelsen viser at i tillegg til å være en populær destinasjon for handleglade nordmenn på dagstur, er Sverige også det mest besøkte landet for ferie- og yrkesreiser med overnatting.

Hvem svenskehandler? Folk fra Sør-Østlandet la igjen 5,55 milliarder kroner på dagsturer til utlandet, folk fra Oslo og Akershus handlet for 4,81 milliarder kroner og Hedmark og Oppland sto for 1,61 milliarder kroner.

Dobling for grensebrusen

Pilotstudien SSB publiserte 8. januar i år bryter ned grensehandelsstatikken på en rekke varegrupper. SSB understreker at dette en pilotstudie og det er usikkerhet knyttet til tallene. Hovedtallene fra september 2010 og september 2019 viser at brus og mineralvann har doblet seg.

LES MER | Finansministeren: – Grensehandel ikke udelt negativt

Statistikk med usikkerhet

  • Hvert kvartal telefonintervjues et representativt utvalg bestående av 2.000 personer i alderen 16–79 år. Intervjuobjektet svarer på vegne av enkeltpersonen, ikke husholdningen. Tall for hele befolkningen beregnes på bakgrunn av utvalgsresultatene og vekter fra Det sentrale folkeregisteret.

  • En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Det skyldes at kun en liten del av befolkningen blir intervjuet, men også at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet.

  • Ved å se på samlede tall for en firekvartalersperiode reduseres usikkerheten målt i prosent av samlet grensehandel i perioden. Den estimerte verdien for 2019 er 15,6 milliarder kroner med et 95 prosent konfidensintervall på 13 til 18,2 milliarder kroner.

Saken fortsetter under annonsen