Dagligvarehandelen = Konkurran

Publisert: 30. juli 1997 kl 00.00
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

I de senere år er det skjedd en kraftig strukturrasjonalisering og kostnadseffektivisering i norsk dagligvarehandel. Dagligvarehandelen består etterhvert av større bedrifter både på grossist- og detaljistsiden. Det er bedrifter som har nådd en styrke slik at de kan motbalansere de største og til dels dominerende og godt beskyttede næringsmiddelindustribedrifter i Norge. Dagligvare handelsgrupperingene har vokst frem under full konkurranse seg imellom og representerer derfor moderne bedriftssystemer med logistikk og forholdet til forbrukeren i fokus. Konkurransemyndighetene har vært helt klare i at de mener det er virksom konkurranse på dette ledd. Det bedømmes naturligvis ikke minst ut fra prisutviklingen på dagligvarer overfor forbrukeren. Dette er i en situasjon hvor store deler av næringsmiddelindustrien, som leverer varer til handelen, er skjermet fra konkurranse.Under slike forhold er det mildest talt forbausende hvor mye man i enkelte miljøer prøver å skape inntrykk av at kjedene har for stor makt. Senest i Nationen på onsdag ble det hevdet med bred penn at Norge er det land i Europa der makten i dagligvarebransjen er mest sentralisert. Dessverre hadde ikke lederskribenten oppfattet at dagligvarehandelen og dagligvarebransjen er to helt forskjellige ting. Det riktige ordet for Nationens leder ville vært dagligvarehandelen. Det heter at \"Fire store kjeder har sikret seg styringen over 97% av omsetningen. Det mangler ikke på advarsler mot den faren for maktmisbruk som ligger i dette\". Et par dager før harselerte den samme avis i artikkelen \"Skråblikk\" over at Hakon Gruppen \"diskuterer millionkontrakter med sine utenlandske forbindelser over en birdie ved 14. hull på golfbanen. Vi tror ikke hverken landbruket eller politiske miljøer er tjent med å fremstille dagligvarehandelen på denne måte. Landbruket, næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen utgjør en del av samme bransje og burde i stedet opptre som allianseparter for å gjøre dette markedet mest mulig bærekraftig. Det gleder oss at myndighetene i Norge arbeider målbevisst for skrittvis å sikre virksom konkurranse for best mulig ressursbruk i samsvar med Konkurranseloven og at Konkurransetilsynet har konkurransesituasjonen i hele verdikjeden som målområde. Forslagene til ny markedsordning for melk som Regjeringen har lansert, kan vise seg å bli et betydelig skritt i riktig retning. At Regjeringen arbeider med å utvikle et overvåkingssystem mot monopoler må vi ønske velkommen.

Ledige stillinger – Dagligvarejobb