Annonse

Stabilt i helsehylla

Den produktgruppen med størst vekst i kategorien helsepleie- og legemidler, er uten sammenligning nikotinerstatningsprodukter. Veksten her var på hele 32,8 prosent i fjor, og salget utgjør nå 35,3 millioner kroner i dagligvarebutikkene.

- Det er en generell trend vi ser i Norden at røykesluttmarkedet vokser, men samtidig ser vi at det er en lav penetrasjon i Norge sammenlignet med de andre nordiske landene, så vi jobber systematisk for å øke markedet, sier daglig leder Magnus Tegström i Novartis; han er også tidligere europeisk merkevaresjef for Nicotinell.

- En årsak til veksten er at kjøpmennene er blitt mer positive til kategorien etter hvert som de har sett at salget øker, sier Tegström til Handelsbladet FK.

 

Nicotinell vokser

Tegström vil ikke være altfor detaljert med hensyn til salgstallene, men medgir at selskapets røykesluttprodukter solgte godt i norsk dagligvare i fjor. - Vi ser en sterk vekst i vårt salg, godt over kategoriveksten, noe som skyldes gode lanseringer av nye produkter i dagligvaren, et mer forbrukertilpasset sortiment, forbedret butikkoppfølging og bedret distribusjon. Samtidig byttet vi salgsapparat til Nordsveen i 2008, og det har gitt gode resultater, sier Tegström.

- Vi hadde kraftige medieinvesteringer bak Nicotinell i 2008, som fortsetter i år. Så vi slår ikke ned på tempoet, men opprettholder et høyt trykk, forsikrer Magnus Tegström, som tror på fortsatt sterk vekst for røykesluttproduktene. At norske myndigheter i tillegg har dratt igang en ny kampanje med røykeslutt, vil erfaringsmessig føre til kategorivekst.

 

De store taper

Nielsen-tallene for de siste 52 ukene viser en økning på 3,7 prosent totalt for kategorien helsepleie- og legemidler, fra 870 til 902 millioner kroner. Men ser vi på de fem største leverandørene, er det bare Nordsveen som har hatt vekst av betydning, med 2,8 prosentpoeng. Weifa har økt med 0,2 prosentpoeng, mens Axellus (-2,4), Midelfart Sonesson (-0,5) og Cederroth (-0,8) alle har hatt tilbakegang. Totalt ligger verdiandelen til de fem største leverandørene 0,7 prosentpoeng bak tallene for samme periode i fjor, hvilket betyr at mye av veksten har kommet fra utfordrerne på markedet.

 

Penger i tett nese

Også midler mot forkjølelse og såre eller tette luftveier har hatt en sterk økning det siste året, på 15,2 prosent. Det største produktet her er nesesprayen Otrivin, som er oppe i en verdiandel på 8,9 prosent av totalmarkedet.

Det største enkeltproduktet i hele kategorien helsepleie- og legemidler er Möllers Tran fra Orkla-selskapet Axellus, med en verdiandel som ligger stabilt på 12 prosent. Axellus fører også det tredje største produktet, nemlig Nutrilett, som i fjor økte verdiandelen sin med 1,9 prosentpoeng til 8,9 prosent. Axellus har faktisk nesten halve kategoriomsetningen, med en verdiandel på 48,5 prosent (-2,4).

 

Annonse
Annonse