En sunnere matpakke

Redaksjonen
Publisert: 12. mai 2015 kl 10.30
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

Norge har, sammen med WHO, FAO og 194 andre land, forpliktet seg til å redusere saltinntaket i befolkningen med 30 prosent innen 2025. Første delmål er 15 % reduksjon innen 2018. Helseminister Bent Høie har invitert til dugnad for å redusere saltinntaket i befolkningen, og matprodusentene og forskningsinstituttene som er med i prosjektet «En sunnere matpakke», støtter opp om dette.

Den norske matpakken består ofte av brød, smelteost og spekepølser. Disse matvarene bidrar i vesentlig grad til inntaket av salt og fett. Målet for prosjektet «En sunnere matpakke» er å utvikle brød og smelteost med mindre salt, og spekepølser med mindre mettet fett og salt.

Fagdirektør produktutvikling Laila Horgen er hovedkontakt for prosjektet i Orkla Foods Norge.

– Orkla Foods Norge deltar i prosjektet fordi vi tar helse og sunnhet på alvor. Dette prosjektet er ett av flere tiltak vi gjennomfører for å bli enda dyktigere til å utvikle og produsere sunnere og bedre produkter. Å redusere salt og mettet fett står høyt på dagsordenen hos helsemyndighetene, og hos oss. Når vi forbedrer produkter forbrukerne konsumerer mye av, vil dette få direkte følger for folkehelsen. Dette ansvaret tar vi på alvor. Gjennom sterk deltagelse i forskningsprosjektet «En sunnere matpakke» ønsker vi å jobbe målbevisst med forbedring av våre produkter, og da spesielt med de produktene vi selger mye av, sier Laila Horgen i en pressemelding.

I dette prosjektet ser Orkla Foods Norge på spekepølser og salamityper, men vil også ta erfaring og læring over i forbedring av andre sammensatte kjøttprodukter.

Randi Kvarberg i Orkla Foods Norge ledet forskningsprosjektet SALTO, som ble avsluttet i 2014. SALTO bygget kompetanse rundt salt og salterstattere. Kunnskap fra SALTO vil bli videreført i prosjektet «En sunnere matpakke», blant annet faglig innsikt om produktsammensetning, ernæring, teknologi og prosess.

Orkla Foods Norge har gått inn både med kontantbidrag og betydelig egeninnsats. De første innledende forsøkene vil bli gjort på forskningsinstituttet Nofima, og senere vil Orkla Foods Norge fortsette arbeidet internt med å utfordre resept og prosess. Dette arbeidet vil bli ledet av Randi Kvarberg. I tillegg vil Linn Anne Brunborg, fagsjef ernæring og helse, bidra i arbeidet.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er store utfordringer knyttet til å redusere salt og mettet fett samtidig. Gjennom dette prosjektet håper vi å nå målene vi har satt. Vi vil i dette prosjektet kartlegge i hvor stor grad vi kan redusere salt- og fettinnholdet, samtidig som vi ivaretar matvaretrygghet, teksturegenskaper og forbrukeraksept, sier Laila Horgen.