NG: Brennpunkt tegner et skjevt bilde av bransjen

Publisert: 18. mars 2015 kl 11.06
Oppdatert: 28. mai 2015 kl 11.37

Norgesgruppen ønsker økt åpenhet om dagligvarebransjen, og har forståelse for at NRK Brennpunkt setter et kritisk søkelys på bransjen. Dessverre er dokumentaren et lite nyansert bidrag til debatten. Programmet baseres dels på gamle kilder, og på påstander som ikke kan dokumenteres, skriver Norgesgruppen i en pressemelding om gårsdagens tv-dokumentar.

– Norgesgruppen har ca. 1000 leverandører. Av disse forhandler vi hvert år med de 140 største. Målet er å kjøpe inn riktige varer til lavest mulig pris. Resultatet av forhandlingene er at prisene i dagligvarehandelen de siste årene har steget mindre enn i samfunnet for øvrig. Forhandlingene kan være krevende, men de er nødvendig for en sunn konkurranse. Professor Erling Hjelmeng, som i 2013 la frem en utredning om lovregulering i dagligvaresektoren, konkluderte med at forhandlinger er viktige for forbrukerinteressene, heter det videre i pressemeldingen.

– Vi skal være redelige. Våre leverandører evaluerer oss årlig i den uavhengige Remark-undersøkelsen. I denne målingen kommer Norgesgruppen godt ut, blant annet når det gjelder å overholde avtaler og når det gjelder evnen til å samarbeide, skriver Norgesgruppen.

Bredt utvalg

Norgesgruppen forteller videre at de ønsker et større vareutvalg, og tar derfor inn mer 1 500 nye produkter hvert år. I tillegg selger de mat fra mer enn 400 lokalmatleverandører i Meny-Ultra og ytterligere 200 i andre kjeder som Joker, Spar og Nærbutikken. Fra 2013 til 2014 var veksten på 23 prosent.

Bonuser og rabatter

– For å få lavest mulig pris, forhandler vi om rabatter og bonuser, f.eks. ved kjøp av store volumer. Dette er vanlig innenfor all varehandel. Våre største avtaler har de siste årene blitt oversendt Konkurransetilsynet. Joint marketing innebærer at leverandør og kjede går sammen om markedsføringsaktiviteter med den hensikt å selge mer av leverandørens vare. Eksempler på dette er eksponering i kundeaviser kombinert med prisnedsettelse.   Konkurransetilsynet la for noen år siden frem en omfattende rapport som går gjennom dagligvarehandelens praksis, og konkluderer med at det «ikke finnes grunn til å anta at hylleplassbetaling har en mulig konkurransedempende virkning», skriver Norgesgruppen.

Lave marginer

Handelshuset skriver videre at dagligvarebransjen er preget av lave marginer. – I forbindelse med Brennpunkt-dokumentaren har Dagligvareleverandørenes forening bestilt en marginstudie fra Oslo Economics. Rapporten er ikke representativ for Norgesgruppen, og har metodiske svakheter. SSBs tall gir et annet bilde, ogNILF og flere andre uavhengige aktører har sett på problematikken, og konkludert annerledes. Norgesgruppen har tillit til de faglige og uavhengige vurderingene, heter det i pressemeldingen.

 

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb