Foto: NTNU

Matteknologi-studenter trives best

Publisert: 5. februar 2016 kl 11.02
Oppdatert: 9. februar 2016 kl 10.57

I Studiebarometeret har nær 29 000 studenter over hele landet har deltatt.

– Vi vil dele dette gode vitnemålet med våre kolleger i norsk matbransje som bidrar inn i studentenes utdanning på ulike måter. Vitnemålet gir studiet et kvalitetsstempel, sier Cecilie Hänninen i NHO Mat og Drikke på organisasjonens hjemmeside.

Studentene gir studiet toppscore i undervisning, faglig oppfølging og yrkesrelevans. Instituttleder Eva Falch ved Institutt for matteknologi ved NTNU, mener dette kommer hele matbransjen til gode gjennom tilgang på gode kandidater med verdikjedeforståelse.

Studiet ved NTNU går over tre år og starter med realfag før man i andre og tredje studieår har mer matrelaterte emner. Studentenene får også arbeidserfaring gjennom fem måneders praksis i en matbedrift, forskningsinstitusjon eller mattilsyn.

Ledige stillinger – Dagligvarejobb