naerbutikken_rovaer_eksterior_bryggen.jpg

Fra sør til nord: Nær 600 distriktsbutikker har gjennom årene fått støtte og veiledning fra Merkur-programmet. Her Nærbutikken Røvær utenfor Haugesund.

Merkur skal ledes av Distriktssenteret

Annonse

Senteret utgjør et faglig organ under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har valgt å legge administrasjonen av programmet for utkantbutikkene inn i det offentlige apparatet.