frydenlund_fabrikk.jpg

Foto: Thorkel Jens Thorkelsen, Oslo Museum

Varemerke nr. 300.000 registrert

Annonse

Norges første varemerkesøknad ble levert 3. januar 1885, kl. 11.45, og kom fra Frydenlund bryggerier.