Annonse
Foto: Tore Berntsen

Bondens marked vinner pris i Oslo

– Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal løfte frem og synliggjøre noe av den spennende utviklingen vi ser i norsk landbruk i dag. Bondens marked har i en årrekke vært en spennende arena for lokalmat, en solid formidler av landbruket og en inspirerende møteplass for forbrukerne. Jeg ønsker å gratulere Bondens marked Oslo med prisen i dag, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Bondens marked i Oslo har lykkes i å få opp en betydelig aktivitet i hovedstadsregionen og tilgjengeliggjøre bøndenes produkter i storbyen. Den gode driften har gitt en robust økonomi som gir grunnlag for videre vekst og satsing

– Vi er veldig stolte over å motta Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, og setter stor pris på anerkjennelsen av arbeidet vi gjør for å skape en god møteplass mellom bønder og forbrukere. På Bondens marked kan du spørre bonden hvordan osten er ystet og hvor dyrene har beitet. Dette møtet gir en unik opplevelse for både forbruker og bonde, og mulighet til dialog om norsk matproduksjon, bærekraft, matkultur og smak, sier Anne Karin Bøhn, styreleder i Bondens marked Oslo.

– Siden oppstarten av Bondens marked i hovedstaden i 2003 har interessen økt hvert år. Med over 50 markedsdager i året i Oslo og omegn, er vi en bidragsyter til et levende bymiljø. Vi vil gjerne takke våre gode kunder og samarbeidspartnere som bidrar til denne utviklingen, og vi gleder oss til veien videre.

Bondens marked stiller strenge krav til matprodusentene. Råvarene skal være lokale og sporbare, foredlingen skal være preget av håndverk og matprodusenten skal selv stå for salget. Kjøttet er fra egne dyr eller dyr i lokalmiljøet, bærene er høstet selv og brødene er bakt i egen ovn. Bærekraft og lokalprodusert mat er viktig for Bondens marked.

– Bondens marked Oslo er en viktig omdømmebygger for landbruk og lokalmat på en strålende måte. De har et stort potensial og skaper i tillegg stolthet og sysselsetting langt utenfor byens grenser, sier Kristin Willoch Haugen, regionsdirektør Innovasjon Norge Buskerud. 

Annonse
Annonse